Tiến độ thi công Goldcoast 09/10/2018 - Thi công tầng 25 tháp Nam ,tầng 26 tháp Bắc