Tiến độ thi công Goldcoast 11/09/2018 - Thi công tầng 20 tháp Nam ,tầng 21 tháp Bắc