Tarot Psychic Update 2023Psychic Tarot Oracle Deck – Bộ Bài Luyện Tâm Linh

Psychic Tarot Oracle Deck – Bộ Bài Luyện Tâm Linh

Mô tả

Bộ bài Psychic Tarot Oracle Deck tuyệt đẹp gồm 65 lá này sẽ tạo nên một cầu nối quyền năng giữa khả năng tâm linh của bạn, tri thức cổ xưa và các hàm nghĩa của tarot. Bộ bài sẽ giúp bạn phát triển năng lực trực giác của bạn trong mọi lĩnh vực sống, như tình yêu và mối quan hệ, công việc kinh doanh, thậm chí là thay đổi nghề.

Bộ bài oracle tuyệt vời này sẽ hoạt động hiệu quả cho dù bạn là một người mới hay đã luyện được khả năng tâm linh của mình. Trong sách hướng dẫn đi kèm, nhà ngoại cảm John Holland đã đưa các kỹ thuật của ông vào và chỉ dẫn bạn các mối liên hệ về màu sắc, biểu tượng, hình thái, từ ngữ, các mẫu trải bài, cách bói toán, thần số học, cách tập trung năng lượng, cách luyện trí tưởng tượng. Bằng cách sử dụng những lá bài oracle này, bạn sẽ có thể kết hợp các kỹ thuật của John khi bạn thực hiện giải bài tarot cho chính bạn và những người xung quanh.

Thông tin bổ sung

Weight 0.450 kg

Psychic Tarot Oracle

Psychic Tarot Oracle – LT Tarot

Description

The 65 beautifully illustrated cards in this deck will create a powerful bridge between your psychic abilities and the ancient knowledge and meanings of the tarot and will help you develop intuitive insights about all areas of your life, including love and relationships, business matters and even career changes.

This fascinating deck will guide you whether you’re a novice or are already in tune with your psychic abilities. In the accompanying guidebook, psychic medium John Holland imparts techniques that he’s practiced himself and taught in his workshops, relating to colors, symbology, shapes, words, card spreads, divination, numerology, energy centers, imagination and more. The cards give an insight into John’s advanced techniques which are invaluable whether giving a reading for yourself or others.

Related Posts