Thái Ất Tử Vi Update Moi Nhat 2023Thái Ất Tử Vi 2022 Năm Nhâm Dần – XemTuong.net

Thái Ất tử vi năm Nhâm Dần 2022


XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM NHÂM ĐẦN 2022

 • Cỡ chữ 16
 • Cỡ chữ 20
 • Cỡ chữ 24
 • Cỡ chữ 28
 • Cỡ chữ 32
 • Cỡ chữ 36
 • Cỡ chữ 40
 • Cỡ chữ 44

Thái Ất tử vi năm Nhâm Dần 2022 và luận giải tử vi chi tiết 12 con giáp, vận hạn tốt xấu, diễn biến cuộc sống cho nam mạng, nữ mạng dựa theo sách tử vi, tử vi cổ học phương Đông.

Qua đó, quý bạn có thể lên kế hoạch cho công việc, chủ động sắp xếp những việc cần làm, triển khai các dự định. ‘Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa’ thì trước sau gì cũng làm nên nghiệp lớn.

Năm Nhâm Dần 2022 là năm con Hổ (Quá Lâm Chi Hổ – Hổ qua rừng), thuộc hành Kim. Trong bảng xếp hạng 12 con giáp Việt Nam, hổ là con vật xếp thứ 3, đại diện cho sức mạnh và sự uy quyền.

Thái Ất Tử Vi 2022 Năm Nhâm Dần

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1952

Nhâm Thìn –
Nam mạng

Nhâm Thìn –
Nữ mạng

1953

Quý Tỵ – Nam
mạng

Quý Tỵ – Nữ
mạng

1954

Giáp Ngọ –
Nam mạng

Giáp Ngọ – Nữ
mạng

1955

Ất Mùi – Nam
mạng

Ất Mùi – Nữ
mạng

1956

Bính Thân –
Nam mạng

Bính Thân –
Nữ mạng

1957

Ðinh Dậu –
Nam mạng

Ðinh Dậu – Nữ
mạng

1958

Mậu Tuất –
Nam mạng

Mậu Tuất – Nữ
mạng

1959

Kỷ Hợi – Nam
mạng

Kỷ Hợi – Nữ
mạng

1960

Canh Tý – Nam
mạng

Canh Tý – Nữ
mạng

1961

Tân Sửu – Nam
mạng

Tân Sửu – Nữ
mạng

1962

Nhâm Dần –
Nam mạng

Nhâm Dần – Nữ
mạng

1963

Quý Mão – Nam
mạng

Quý Mão – Nữ
mạng

1964

Giáp Thìn –
Nam mạng

Giáp Thìn –
Nữ mạng

1965

Ất Tỵ – Nam
mạng

Ất Tỵ – Nữ
mạng

1966

Bính Ngọ –
Nam mạng

Bính Ngọ – Nữ
mạng

1967

Ðinh Mùi –
Nam mạng

Ðinh Mùi – Nữ
mạng

1968

Mậu Thân –
Nam mạng

Mậu Thân – Nữ
mạng

1969

Kỷ Dậu – Nam
mạng

Kỷ Dậu – Nữ
mạng

1970

Canh Tuất –
Nam mạng

Canh Tuất –
Nữ mạng

1971

Tân Hợi – Nam
mạng

Tân Hợi – Nữ
mạng

1972

Nhâm Tý – Nam
mạng

Nhâm Tý – Nữ
mạng

1973

Quý Sửu – Nam
mạng

Quý Sửu – Nữ
mạng

1974

Giáp Dần –
Nam mạng

Giáp Dần – Nữ
mạng

1975

Ất Mão – Nam
mạng

Ất Mão – Nữ
mạng

1976

Bính Thìn –
Nam mạng

Bính Thìn –
Nữ mạng

1977

Ðinh Tỵ – Nam
mạng

Ðinh Tỵ – Nữ
mạng

1978

Mậu Ngọ – Nam
mạng

Mậu Ngọ – Nữ
mạng

1979

Kỷ Mùi – Nam
mạng

Kỷ Mùi – Nữ
mạng

1980

Canh Thân –
Nam mạng

Canh Thân –
Nữ mạng

1981

Tân Dậu – Nam
mạng

Tân Dậu – Nữ
mạng

1982

Nhâm Tuất –
Nam mạng

Nhâm Tuất –
Nữ mạng

1983

Quý Hợi – Nam
mạng

Quý Hợi – Nữ
mạng

1984

Giáp Tý – Nam
mạng

Giáp Tý – Nữ
mạng

1985

Ất Sửu – Nam
mạng

Ất Sửu – Nữ
mạng

1986

Bính Dần –
Nam mạng

Bính Dần – Nữ
mạng

1987

Ðinh Mão –
Nam mạng

Ðinh Mão – Nữ
mạng

1988

Mậu Thìn –
Nam mạng

Mậu Thìn – Nữ
mạng

1989

Kỷ Tỵ – Nam
mạng

Kỷ Tỵ – Nữ
mạng

1990

Canh Ngọ –
Nam mạng

Canh Ngọ – Nữ
mạng

1991

Tân Mùi – Nam
mạng

Tân Mùi – Nữ
mạng

1992

Nhâm Thân –
Nam mạng

Nhâm Thân –
Nữ mạng

1993

Quý Dậu – Nam
mạng

Quý Dậu – Nữ
mạng

1994

Giáp Tuất –
Nam mạng

Giáp Tuất –
Nữ mạng

1995

Ất Hợi – Nam
mạng

Ất Hợi – Nữ
mạng

1996

Bính Tý – Nam
mạng

Bính Tý – Nữ
mạng

1997

Ðinh Sửu –
Nam mạng

Ðinh Sửu – Nữ
mạng

1998

Mậu Dần – Nam
mạng

Mậu Dần – Nữ
mạng

1999

Kỷ Mão – Nam
mạng

Kỷ Mão – Nữ
mạng

2000

Canh Thìn –
Nam mạng

Canh Thìn –
Nữ mạng

2001

Tân Tị – Nam
mạng

Tân Tị- Nữ
mạng

2002

Nhâm Ngọ –
Nam mạng

Nhâm Ngọ – Nữ
mạng

2003

Quý Mùi – Nam
mạng

Quý Mùi – Nữ
mạng

2004

Giáp Thân –
Nam mạng

Giáp Thân –
Nữ mạng

2005

Ất Dậu – Nam
mạng

Ất Dậu – Nữ
mạng


THÁI ẤT TỬ VI NĂM QUÝ MÃO 2023 Xem Sơ … – XemTuong.net

Xem Sơ Lượt Thái Ất tử vi – Tử vi chùa Khánh Anh năm Quý Mão 2023


XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM QUÝ MÃO 2023

 • Cỡ chữ 16
 • Cỡ chữ 20
 • Cỡ chữ 24
 • Cỡ chữ 28
 • Cỡ chữ 32
 • Cỡ chữ 36
 • Cỡ chữ 40
 • Cỡ chữ 44

Hiện có 2 phần xem tử vi năm Quý Mão 2023. Phần 1 tử vi năm Quý Mão 2023 do chùa Khánh Anh biên soạn. Phần 2 là Thái Ất Tử Vi năm Quý Mão 2023 do Vương Dung Cơ luận giải. Qúy vị có thể chọn xem cả hai phần rồi tổng hợp lại, những câu thường lập lại nhiều có khả năng sảy ra hơn.

TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM QUÝ MÃO 2023

TUỔI

Nam mạng

Nữ Mạng

Bính Tý 28 tuổi Bính Tý
– Nam mạng – Quý Mão 2023
Bính Tý
-Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Giáp Tý 40 tuổi Giáp Tý
– Nam mạng – Quý Mão 2023
Giáp Tý
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Nhâm Tý 52 tuổi Nhâm Tý – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Nhâm Tý
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Canh Tý 64 tuổi Canh Tý – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Canh Tý
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Sửu

Đinh Sửu 27 tuổi Đinh Sửu
– Nam Mạng – Tân Sửu 2021
Đinh Sửu – Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Ất Sửu 39 tuổi Ất Sửu
– Nam Mạng – Quý Mão 2023
Ất Sửu  – Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Quý Sửu 51 tuổi Quý Sửu
– Nam Mạng – Quý Mão 2023
Quý Sửu  – Nữ Mạng- Quý Mão 2023
Tân Sửu 63 tuổi Tân Sửu  – Nam Mạng  – Quý Mão 2023 Tân Sửu  – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Dần

Mậu Dần 26 tuổi Mậu Dần
– Nam Mạng – Quý Mão 2023
Mậu Dần  – Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Bính Dần 38 tuổi Bính Dần  – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Bính Dần
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Giáp Dần 50 tuổi Giáp Dần  – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Giáp Dần
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Nhâm Dần 62 tuổi Nhâm Dần  – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Nhâm Dần
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Mẹo

Đinh Mẹo 37 tuổi Đinh Mẹo  – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Đinh Mẹo
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Ất Mẹo 49 tuổi Ất Mẹo  – Nam mạng – Quý Mão 2023 Ất Mẹo
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Quý Mẹo 61 tuổi Quý Mẹo – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Quý Mẹo
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Kỷ Mẹo 25 tuổi Kỷ Mẹo – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Kỷ Mẹo
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Thìn

Canh Thìn 24 tuổi

Canh Thìn – Nam mạng – Quý Mão 2023

Canh Thìn – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Mậu Thìn 36 tuổi Mậu Thìn
– Nam mạng – Quý Mão 2023
Mậu Thìn
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Bính Thìn 48 tuổi Bính Thìn
– Nam Mạng – Quý Mão 2023
Bính Thìn
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Giáp Thìn 60 tuổi Giáp Thìn
– Nam mạng – Quý Mão 2023
Giáp Thìn
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Tỵ

Tân Tỵ 23 tuổi Tân Tỵ
– Nam Mạng – Quý Mão 2023
Tân Tỵ
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Kỷ Tỵ 35 tuổi Kỷ Tỵ  – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Kỷ Tỵ
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Đinh Tỵ 47 tuổi Đinh Tỵ
– Nam mạng – Quý Mão 2023
Đinh Tỵ
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Ất Tỵ 59 tuổi Ất Tỵ
– Nam Mạng – Quý Mão 2023
Ất Tỵ – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Ngọ

Nhâm Ngọ 22 tuổi Nhâm Ngọ – Nam mạng – Quý Mão 2023 Nhâm Ngọ – Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Canh Ngọ 34 tuổi Canh Ngọ
– Nam mạng – Quý Mão 2023
Canh Ngọ
– Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Mậu Ngọ 46 tuổi

Mậu Ngọ – Nam mạng – Quý Mão 2023

Mậu Ngọ – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Bính Ngọ 58 tuổi

Bính Ngọ – Nam mạng – Quý Mão 2023

Bính Ngọ – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Giáp Ngọ 70 tuổi

Giáp Ngọ – Nam mạng – Quý Mão 2023

Giáp Ngọ – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Mùi

Qúy Mùi 21 tuổi

Qúy Mùi – Nam mạng – Quý Mão 2023

Qúy Mùi  – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Tân Mùi 33 tuổi

Tân Mùi – Nam mạng – Quý Mão 2023

Tân Mùi  – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Kỷ Mùi 45 tuổi

Kỷ Mùi – Nam mạng – Quý Mão 2023

Kỷ Mùi – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Đinh Mùi 57 tuổi

Đinh Mùi – Nam mạng – Quý Mão 2023

Đinh Mùi – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Ất Mùi 69 tuổi

Ất Mùi – Nam mạng – Quý Mão 2023

Ất Mùi – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Thân

Giáp Thân 20 tuổi

Giáp Thân – Nam Mạng – Quý Mão 2023

Giáp Thân – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Nhâm Thân 32 tuổi

Nhâm Thân – Nam Mạng – Quý Mão 2023

Nhâm Thân – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Canh Thân 44 tuổi

Canh Thân – Nam Mạng – Quý Mão 2023

Canh Thân – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Mậu Thân 56 tuổi

Mậu Thân – Nam mạng – Quý Mão 2023

Mậu Thân – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Bính Thân 68 tuổi

Bính Thân – Nam mạng – Quý Mão 2023

Bính Thân – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Dậu

Ấ Dậu 19 tuổi

Ấ Dậu – Nam Mạng – Quý Mão 2023

Ấ Dậu – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Quý Dậu 31 tuổi

Quý Dậu – Nam Mạng – Quý Mão 2023

Quý Dậu – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Tân Dậu 43 tuổi

Tân Dậu – Nam Mạng – Quý Mão 2023

Tân Dậu – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Kỷ Dậu 55 tuổi

Kỷ Dậu – Nam mạng – Quý Mão 2023

Kỷ Dậu – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Đinh Dậu 67 tuổi

Đinh Dậu – Nam mạng – Quý Mão 2023

Đinh Dậu – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Tuất

Bính Tuất 18 tuổi Bính Tuất – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Bính Tuất – Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Giáp Tuất 30 tuổi Giáp Tuất – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Giáp Tuất – Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Nhâm Tuất 42 tuổi

Nhâm Tuất – Nam Mạng – Quý Mão 2023

Nhâm Tuất – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Canh Tuất 54 tuổi

Canh Tuất – Nam mạng – Quý Mão 2023

Canh Tuất – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Mậu Tuất 66 tuổi

Mậu Tuất – Nam mạng – Quý Mão 2023

Mậu Tuất – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Hợi

Đinh Hợi 17 tuổi Đinh Hợi – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Đinh Hợi – Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Ất Hợi 29 tuổi Ất Hợi – Nam Mạng – Quý Mão 2023 Ất Hợi – Nữ Mạng – Quý Mão 2023
Quý Hợi 41 tuổi

Quý Hợi – Nam Mạng – Quý Mão 2023

Quý Hợi – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Tân Hợi 53 tuổi

Tân Hợi – Nam mạng – Quý Mão 2023

Tân Hợi – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

Kỷ Hợi 65 tuổi

Kỷ Hợi – Nam mạng – Quý Mão 2023

Kỷ Hợi – Nữ Mạng – Quý Mão 2023

TỬ VI TỔNG QUÁT NĂM QUÝ MÃO 2023

Tuổi Năm sinh Nam mạng Nữ mạng

1960 CANH TÝ NAM CANH TÝ NỮ
1972 NHÂM TÝ NAM NHÂM TÝ NỮ
1984 GIÁP TÝ NAM GIÁP TÝ NỮ
1996 BÍNH TÝ NAM BÍNH TÝ NỮ
2008 MẬU TÝ NAM MẬU TÝ NỮ

SỬU
1961 TÂN SỬU NAM TÂN SỬU NỮ
1973 QUÝ SỬU NAM QUÝ SỬU NỮ
1985 ẤT SỬU NAM ẤT SỬU NỮ
1997 ĐINH SỬU NAM ĐINH SỬU NỮ
2009 KỶ SỬU NAM KỶ SỬU NỮ

DẦN
1962 NHÂM DẦN NAM NHÂM DẦN NỮ
1974 GIÁP DẦN NAM GIÁP DẦN NỮ
1986 BÍNH DẦN NAM BÍNH DẦN NỮ
1998 MẬU DẦN NAM MẬU DẦN NỮ
2010 CANH DẦN NAM CANH DẦN NỮ

MÃO
1963 QUÝ MÃO NAM QUÝ MÃO NỮ
1975 ẤT MÃO NAM ẤT MÃO NỮ
1987 ĐINH MÃO NAM ĐINH MÃO NỮ
1999 KỶ MÃO NAM KỶ MÃO NỮ
2011 TÂN MÃO NAM TÂN MÃO NỮ

THÌN
1952 NHÂM THÌN NAM NHÂM THÌN NỮ
1964 GIÁP THÌN NAM GIÁP THÌN NỮ
1976 BÍNH THÌN NAM BÍNH THÌN NỮ
1988 MẬU THÌN NAM MẬU THÌN NỮ
2000 CANH THÌN NAM CANH THÌN NỮ

TỴ
1953 QUÝ TỴ NAM QUÝ TỴ NỮ
1965 ẤT TỴ NAM ẤT TỴ NỮ
1977 ĐINH TỴ NAM ĐINH TỴ NỮ
1989 KỶ TỴ NAM KỶ TỴ NỮ
2001 TÂN TỴ NAM TÂN TỴ NỮ

NGỌ
1954 GIÁP NGỌ NAM GIÁP NGỌ NỮ
1966 BÍNH NGỌ NAM BÍNH NGỌ NỮ
1978 MẬU NGỌ NAM MẬU NGỌ NỮ
1990 CANH NGỌ NAM CANH NGỌ NỮ
2002 NHÂM NGỌ NAM NHÂM NGỌ NỮ

MÙI
1955 ẤT MÙI NAM ẤT MÙI NỮ
1967 ĐINH MÙI NAM ĐINH MÙI NỮ
1979 KỶ MÙI NAM KỶ MÙI NỮ
1991 TÂN MÙI NAM TÂN MÙI NỮ
2003 QUÝ MÙI NAM QUÝ MÙI NỮ

THÂN
1956 BÍNH THÂN NAM BÍNH THÂN NỮ
1968 MẬU THÂN NAM MẬU THÂN NỮ
1980 CANH THÂN NAM CANH THÂN NỮ
1992 NHÂM THÂN NAM NHÂM THÂN NỮ
2004 GIÁP THÂN NAM GIÁP THÂN NỮ

DẬU
1957 ĐINH DẬU NAM ĐINH DẬU NỮ
1969 KỶ DẬU NAM KỶ DẬU NỮ
1981 TÂN DẬU NAM TÂN DẬU NỮ
1993 QUÝ DẬU NAM QUÝ DẬU NỮ
2005 ẤT DẬU NAM ẤT DẬU NỮ

TUẤT
1958 MẬU TUẤT NAM MẬU TUẤT NỮ
1970 CANH TUẤT NAM CANH TUẤT NỮ
1982 NHÂM TUẤT NAM NHÂM TUẤT NỮ
1994 GIÁP TUẤT NAM GIÁP TUẤT NỮ
2006 BÍNH TUẤT NAM BÍNH TUẤT NỮ

HỢI
1959 KỶ HỢI NAM KỶ HỢI NỮ
1971 TÂN HỢI NAM TÂN HỢI NỮ
1983 QUÝ HỢI NAM QUÝ HỢI NỮ
1995 ẤT HỢI NAM ẤT HỢI NỮ
2007 ĐINH HỢI NAM ĐINH HỢI NỮThái Ất Thần Quẻ – XemTuong.net

Thái Ất Thần Quẻ

Thái Ất Thần Quẻ
Hữu Cầu Tất Ứng Đức Năng Thắng Số


Thái Ất Thần Quẻ

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo QuẻRelated Posts