The Sun Tarot Card Xem ngay 2023Ý Nghĩa Lá Bài The Sun Trong Tarot 2023 – Tarot.vn

Ý Nghĩa Lá Bài The Sun Trong Tarot 2023

XIX – The Sun

 • Sự Khai Sáng
 • Sự Vĩ Đại
 • Sức Sống
 • Sự Tự Tin

19 Sun icon

Trong hành động

Được khai sáng

 • Thấu hiểu
 • Nhìn thấy mấu chốt đằng sau sự hỗn loạn
 • Đạt đến tầm cao mới trong việc thấu hiểu
 • Đạt được sự vượt bậc về trí tuệ
 • Đến được tâm điểm của vấn đề
 • Nhận biết sự thật

Trải nghiệm sự vĩ đại

 • Đạt được sự xuất chúng
 • Nổi bật giữa đám đông
 • Có được khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân
 • Trở thành một tấm gương xuất chúng
 • Tỏa sáng rực rỡ
 • Trở nên khác biệt
 • Trở thành tâm điểm của sự chú ý

Cảm thấy tràn đầy sức sống

 • Trở nên tràn đầy sinh lực
 • Tràn đầy nhiệt huyết
 • Trải nghiệm niềm vui
 • Cảm thấy hăng hái
 • Được sạc năng lượng
 • Có sức khỏe tốt

Cảm thấy tự tin

 • Cảm thấy tự do và mở rộng
 • Vinh danh bản thân
 • Biết rằng mình có thể thành công
 • Trở nên tự tin
 • Tin vào giá trị của bản thân
 • Tha thứ cho bản thân

Một Vài Lá Bài Đối Lập

 • Moon – sự hoang mang, mất định hướng, ảo ảnh
 • 8 of Cups – sự mệt mỏi
 • 6 of Swords – sự chán nản, bơ phờ
 • 5 of Pentacles – kiệt sức, mệt mỏi

Một Vài Lá Bài Hỗ Trợ

 • Tower – sự khai sáng, sự mặc khải
 • World – sự hoàn thiện, sự đạt được những điều vĩ đại
 • 2 of Wards – sức mạnh cá nhân, sức sống, sự vĩ đại
 • 6 of Wards – sự hoan nghênh, sự nổi bật

Mô Tả Chi Tiết

Vĩ đại. Rực rỡ. Lấp lánh. Rất nhiều từ ngữ ta nói ra mang hình hài của sức mạnh và vẻ huy hoàng của ánh sáng. Khi chúng ta bật đèn trong phòng, thì nghĩa là chúng ta soi rọi căn phòng đến từng ngóc ngách. Và khi chúng ta bật lên ngọn đèn trong tâm trí, thì khi đó chúng ta được khai sáng.Chúng ta nhìn thấy rõ ràng và hiểu được sự thật. Cả bên trong và bên ngoài, năng lượng của ánh sáng mở rộng giới hạn của chúng ta và làm chúng ta tỏa sáng.

Trong suốt lịch sử, người ta vinh danh Mặt trời là nguồn năng lượng của ánh sáng và sự ấm áp. Trong truyền thuyết của nhiều nền văn hóa, Mặt trời là đấng tối cao – luôn tràn đầy sức mạnh và bản lĩnh. Mặt trời là nguồn năng lượng thiết yếu để cho sự sống trên trái đất tồn tại. Trong tarot, lá the Sun tượng trưng cho sinh lực và sự tráng lệ. Lá the Sun chắc chắn không phải là một lá bài của sự ngoan ngoãn và nghỉ ngơi.

Khi giải bài, bạn sẽ hiểu lá bài số 19 nếu bạn tưởng tượng mình là Thần Mặt trời. Bạn nghĩ và cảm thấy thế nào? Bạn hoàn toàn cảm thấy tự tin. Bạn không tự mãn mà là hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của mình. Bạn có năng lượng vô hạn và sức khỏe tràn trề. Bạn có sự vĩ đại xung quanh mình và cảm thấy bản thân mình vượt trội một cách xuất sắc. Cuối cùng, bạn thấy và hiểu hết mọi thứ đang diễn ra bên trong quả cầu pha lê của mình. Khi bạn thấy lá bài này, hãy biết rằng bạn sẽ thành công với những việc bạn làm. Đây là lúc để bản thân mình tỏa sáng.

Ý Nghĩa Xuôi của The Sun

Ý Nghĩa Ngược của The Sun

Tags:

https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/, the sun tarot, ý nghĩa lá bài the sun trong công việc, the sun tarot, the sun tarot, lá bài the sun, Ý nghĩa của lá bài the sun, lá bài the sun, https://tarot vn/y-nghia-la-bai-sun-trong-tarot/

The Sun Tarot Card Meanings

The Sun Tarot Card Meanings | Biddy Tarot

The Sun Keywords

UPRIGHT: Positivity, fun, warmth, success, vitality

REVERSED: Inner child, feeling down, overly optimistic

The Sun Description

The Sun Tarot card radiates with optimism and positivity. A large, bright sun shines in the sky, representing the source of all life on Earth. Underneath, four sunflowers grow tall above a brick wall, representing the four suits of the Minor Arcana and the four elements.

In the foreground, a young, naked child is sitting on top of a calm white horse. The child represents the joy of being connected with your inner spirit, and his nakedness is a sign he has nothing to hide and has all the innocence and purity of childhood. The white horse is also a sign of purity and strength.

NOTE: The Tarot card meaning description is based on the Rider Waite cards.

The Sun Keywords

UPRIGHT: Positivity, fun, warmth, success, vitality

REVERSED: Inner child, feeling down, overly optimistic

The Sun Description

The Sun Tarot card radiates with optimism and positivity. A large, bright sun shines in the sky, representing the source of all life on Earth. Underneath, four sunflowers grow tall above a brick wall, representing the four suits of the Minor Arcana and the four elements.

In the foreground, a young, naked child is sitting on top of a calm white horse. The child represents the joy of being connected with your inner spirit, and his nakedness is a sign he has nothing to hide and has all the innocence and purity of childhood. The white horse is also a sign of purity and strength.

NOTE: The Tarot card meaning description is based on the Rider Waite cards.

The Sun Upright

The Sun represents success, radiance and abundance. The Sun gives you strength and tells you that no matter where you go or what you do, your positive and radiant energy will follow you and bring you happiness and joy. People are drawn to you because you can always see the bright side and bring such warmth into other people’s lives. This beautiful, warm energy is what will get you through the tough times and help you succeed. You are also in a position where you can share your highest qualities and achievements with others. Radiate who you are and what you stand for; shine your love on those you care about.

If you are going through a difficult time, The Sun brings you the message you have been waiting for: that things will get better, a lot better! Through the challenges along your path, you discovered who you are and why you’re here. Now you are full of energy and zeal for the future and can already perceive success and abundance flowing to you. You are brimming with confidence because you know everything will work out – it always does! Life is good!

The Sun connects you to your power base – not fear-driven, egotistical power, but the abundant, inner energy radiating through you right now. You’ll sense it in your Solar Plexus chakra, calling you to express yourself authentically and be fully present in the world around you. You have what others want and are being asked to radiate your energy and your gifts out into the world in a big way. Tap into your power and use your Divine will to express that power in positive ways.

The Sun is also an energetic card. It reflects a time when you can expect to experience an increase in physical energy, vitality and general positivity. You are bursting with enthusiasm, invigorated and enjoying a wonderful sense of good health.

The Sun Reversed

The Sun Tarot Card Meanings tarot card meaning

The Sun Reversed is calling to your inner child to come out and play! As adults, we get so lost in the hustle and bustle of everyday life that we forget how to have fun. But spend just a few minutes watching a kid play, and you realize how wonderful and carefree life can be when you learn to let go of your worries and concerns. When you see The Sun Reversed in your Tarot reading, see it as your permission slip to leave behind your work and responsibilities, even just for a moment, and play. Dance like no-one is watching, sing like no-one is listening, and let your heart and soul fly free.

The Sun Reversed can mean you are struggling to see the bright side of life. You may have experienced setbacks that damaged your enthusiasm and optimism and perhaps led you to question whether you can achieve what you set out to do. You may feel depressed or left out and are no longer enjoying what you are doing. Your direction and path ahead may appear clouded or distorted.

Nonetheless, The Sun is never a negative card, so this is only temporary. The obstacles you see can be easily removed if you put your mind to it. It may just take a bit more effort than usual.

On the other hand, you may be too confident or overly optimistic. While you are confident, you may have become egotistical and out of touch with what you can achieve. Are you truthful to yourself and others? Or, are you trying to talk yourself up when you know you cannot deliver? If this resonates with you, then ask others for feedback and a reality check. Are you unrealistic? Is what you have set out to achieve achievable? Are you really as good as you think you are?

The Sun Tarot Card Meanings tarot card meaning

Related Posts