Tuổi Dậu Hợp Tuổi Nào Xông Nhà 2021 Hot 2023Những ai xông đất Tết Tân Sửu 2021 cho tuổi Dậu tốt nhất?

Những ai xông đất Tết Tân Sửu 2021 cho tuổi Dậu tốt nhất?

PV   –  

Thứ hai, 08/02/2021 23:30 (GMT+7)

Xông đất, xông nhà là vấn đề quan trọng mà mọi người ai cũng rất chú trọng. Xông đất được hiểu chính là thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới vào mùng 1 tết. Tại thời điểm này nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến mọi điều may mắn tốt đẹp. Ngược lại nếu năm đó người đến xông đất mang tuổi xung khắc với chủ nhà. Đem lại cho bản thân chủ nhà cũng các thành viên trong gia đình một năm đầy bất lợi. Từ sức khỏe đến công việc và chuyển tình cảm đều bị ảnh hưởng xấu.

Bình luận:

Bạn nghĩ gì về nội dung này?

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.


Gửi bình luận

Tuổi nào xông nhà tốt cho gia chủ tuổi Dậu năm Tân Sửu?

Tuổi nào xông nhà tốt cho gia chủ tuổi Dậu năm Tân Sửu?

Nguyên tắc của việc chọn tuổi xông nhà là chọn người có tuổi hợp với năm và ngày xông nhà, đồng thời hợp tuổi với gia chủ; tránh những người có tuổi xung phá năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Những tuổi còn lại không hợp nhưng cũng không xung phá đều xông nhà được.

Năm mới Tân Sửu có can Tân và chi Sửu. Ngày mùng 1 Tết là Tân Mão, có can Tân và chi Mão. Như vậy, nếu xông nhà vào ngày mồng 1 Tết, hàng can có Đinh phá Tân, Tân phá Ất. Cho nên những tuổi có hàng can là Đinh và Ất thì nên tránh xông nhà ngày mồng 1 Tết. Hàng chi của năm là Sửu, hàng chi ngày mùng 1 Tết là Mão, như vậy ở hàng chi có Mùi xung Sửu, Dậu xung Mão. Vì vậy, những người tuổi Mùi và Dậu cũng không nên xông nhà ngày mồng 1.

Năm Tân Sửu và ngày mồng 1 là Tân Mão, vì vậy hàng can có Bính hợp Tân. 

Hàng chi có Tý hợp Sửu, Mão hợp Tuất theo nhị hợp; Tị – Dậu – Sửu là tam hợp của năm và Hợi – Mão – Mùi là tam hợp của ngày mồng 1. Bỏ chi Dậu, chi Mùi (vì xung với năm và ngày mồng 1 như ở trên đã nói), còn các tuổi có hàng chi Tý, Tuất, Tị, Hợi xông nhà đều tốt. 

Như vậy, ngày mồng 1 Tết năm nay nên chọn những người xông nhà có tuổi sau: Tuổi có chi Tý, Tuất, Tị, Hợi, và có can là Bính; tránh những người tuổi: Có chi là Mùi, Dậu và có can Ất, Đinh. 

Tuy nhiên, chọn người xông nhà còn cần chọn những người có tuổi hợp với tuổi gia chủ và tránh những tuổi xung phá tuổi gia chủ. Kết hợp việc xem năm, ngày xông nhà với tuổi gia chủ, chúng tôi tính sẵn những tuổi nên và không nên xông nhà gia chủ tuổi Dậu như sau:

gia chủ tuổi Dậu chọn người xông đất năm 2021
Gia chủ tuổi Ất Dậu (1945, 2005)

Tuổi tránh xông nhà: 

Rất xấu: Ất Mùi (1955, 2015), Ất Dậu (1945, 2005), Đinh Mùi (1967), Đinh Dậu (1957).

Xấu: Ất Sửu (1925, 1985), Ất Mão (1975), Ất Tị (1965), Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Mão (1927, 1987), Đinh Tị (1977), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1931, 1991), Quý Mùi (1943, 2003), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Quý Dậu (1933, 1993).

Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963). Kỷ Sửu (1949), Kỷ Tị (1929, 1989), Kỷ Hợi (1959), Tân Sửu (1961), Tân Tị (1941, 2001), Tân Hợi (1971).

Tuổi tốt xông nhà:

Rất tốt: Bính Tý (1936, 1996), Bính Tuất (1946, 2006).

Tốt: Bính Dần (1926, 1986), Bính Thìn (1976), Bính Ngọ (1966), Bính Thân (1956, 2016), Giáp Tý (1924, 1984), Mậu Tý (1948, 2008), Canh Tý (1960), Nhâm Tý (1972), Giáp Tuất (1934, 1994), Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982), Kỷ Tị (1929, 1989), Tân Tị (1941, 2001), Quý Tị (1953, 2013), Tân Hợi (1971), Quý Hợi (1983).

Giáp Thìn (1964), Mậu Thìn (1928, 1988), Canh Thìn (1940, 2000), Nhâm Thìn (1952), Quý Sửu (1973). Canh Tý (1960), Canh Dần (1950, 2010), Canh Ngọ (1930, 1990), Canh Thân (1980).

Ngoài những tuổi trên, những tuổi còn lại xông nhà đều được, tốt ở mức trung bình.

Gia chủ tuổi Đinh Dậu (1957)

Tuổi tránh xông nhà: 

Rất xấu: Ất Mùi (1955, 2015), Ất Dậu (1945, 2005), Đinh Mùi (1967), Đinh Dậu (1957).

Xấu: Ất Sửu (1925, 1985), Ất Mão (1975), Ất Tị (1965), Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Mão (1927, 1987), Đinh Tị (1977), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1931, 1991), Quý Mùi (1943, 2003), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Quý Dậu (1933, 1993).

Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963). Tân Sửu (1961), Tân Tị (1941, 2001), Tân Hợi (1971), Quý Sửu (1973), Quý Tị (1953, 2013), Quý Hợi (1983).

Tuổi tốt xông nhà:

Rất tốt: Bính Tý (1936, 1996), Bính Tuất (1946, 2006).

Tốt: Bính Dần (1926, 1986), Bính Thìn (1976), Bính Ngọ (1966), Bính Thân (1956, 2016), Giáp Tý (1924, 1984), Mậu Tý (1948, 2008), Canh Tý (1960), Nhâm Tý (1972), Giáp Tuất (1934, 1994), Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982), Kỷ Tị (1929, 1989), Kỷ Hợi (1959). 

Giáp Thìn (1964), Mậu Thìn (1928, 1988), Canh Thìn (1940, 2000), Nhâm Thìn (1952), Kỷ Sửu (1949). Nhâm Dần (1962), Nhâm Ngọ (1942, 2002), Nhâm Thân (1932, 1992).

Ngoài những tuổi trên, những tuổi còn lại xông nhà đều được, tốt ở mức trung bình.

Gia chủ tuổi Kỷ Dậu (1909, 1969)

Tuổi tránh xông nhà: 

Rất xấu: Ất Mùi (1955, 2015), Ất Dậu (1945, 2005), Đinh Mùi (1967), Đinh Dậu (1957).

Xấu: Ất Sửu (1925, 1985), Ất Mão (1975), Ất Tị (1965), Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Mão (1927, 1987), Đinh Tị (1977), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1931, 1991), Quý Mùi (1943, 2003), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Quý Dậu (1933, 1993). Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963). Quý Sửu (1973), Quý Tị (1953, 2013), Quý Hợi (1983).

Tuổi tốt xông nhà:

Rất tốt: Bính Tý (1936, 1996), Bính Tuất (1946, 2006).

Tốt: Bính Dần (1926, 1986), Bính Thìn (1976), Bính Ngọ (1966), Bính Thân (1956, 2016), Giáp Tý (1924, 1984), Mậu Tý (1948, 2008), Canh Tý (1960), Nhâm Tý (1972), Giáp Tuất (1934, 1994), Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982), Kỷ Tị (1929, 1989), Tân Tị (1941, 2001), Kỷ Hợi (1959), Tân Hợi (1971). 

Giáp Thìn (1964), Mậu Thìn (1928, 1988), Canh Thìn (1940, 2000), Nhâm Thìn (1952), Kỷ Sửu (1949), Tân Sửu (1961). Giáp Dần (1974), Giáp Thìn (1964), Giáp Ngọ (1954, 2014), Giáp Thân (1944, 2004).

Ngoài những tuổi trên, những tuổi còn lại xông nhà đều được, tốt ở mức trung bình.

Gia chủ tuổi Tân Dậu (1921, 1981)

Tuổi tránh xông nhà: 

Rất xấu: Ất Mùi (1955, 2015), Ất Dậu (1945, 2005), Đinh Mùi (1967), Đinh Dậu (1957).

Xấu: Ất Sửu (1925, 1985), Ất Mão (1975), Ất Tị (1965), Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Mão (1927, 1987), Đinh Tị (1977), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1931, 1991), Quý Mùi (1943, 2003), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Quý Dậu (1933, 1993). Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963). 

Tuổi tốt xông nhà:

Rất tốt: Bính Tý (1936, 1996), Bính Tuất (1946, 2006).

Tốt: Bính Dần (1926, 1986), Bính Thìn (1976), Bính Ngọ (1966), Bính Thân (1956, 2016), Giáp Tý (1924, 1984), Mậu Tý (1948, 2008), Canh Tý (1960), Nhâm Tý (1972), Giáp Tuất (1934, 1994), Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982), Kỷ Tị (1929, 1989), Tân Tị (1941, 2001), Quý Tị (1953, 2013), Kỷ Hợi (1959), Tân Hợi (1971), Quý Hợi (1983).

Giáp Thìn (1964), Mậu Thìn (1928, 1988), Canh Thìn (1940, 2000), Nhâm Thìn (1952), Kỷ Sửu (1949), Tân Sửu (1961), Quý Sửu (1973).

Ngoài những tuổi trên, những tuổi còn lại xông nhà đều được, tốt ở mức trung bình.

Gia chủ tuổi Quý Dậu (1933, 1993)

Tuổi tránh xông nhà: 

Rất xấu: Ất Mùi (1955, 2015), Ất Dậu (1945, 2005), Đinh Mùi (1967), Đinh Dậu (1957).

Xấu: Ất Sửu (1925, 1985), Ất Mão (1975), Ất Tị (1965), Ất Hợi (1935, 1995), Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Mão (1927, 1987), Đinh Tị (1977), Đinh Hợi (1947, 2007), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1931, 1991), Quý Mùi (1943, 2003), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Quý Dậu (1933, 1993). Kỷ Mão (1939, 1999), Tân Mão (1951, 2011), Quý Mão (1963). Kỷ Sửu (1949), Kỷ Tị (1929, 1989), Kỷ Hợi (1959).

Tuổi tốt xông nhà:

Rất tốt: Bính Tý (1936, 1996), Bính Tuất (1946, 2006).

Tốt: Bính Dần (1926, 1986), Bính Thìn (1976), Bính Ngọ (1966), Bính Thân (1956, 2016), Giáp Tý (1924, 1984), Mậu Tý (1948, 2008), Canh Tý (1960), Nhâm Tý (1972), Giáp Tuất (1934, 1994), Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982), Tân Tị (1941, 2001), Quý Tị (1953, 2013), Tân Hợi (1971), Quý Hợi (1983).

Giáp Thìn (1964), Mậu Thìn (1928, 1988), Canh Thìn (1940, 2000), Nhâm Thìn (1952), Tân Sửu (1961), Quý Sửu (1973). Mậu Dần (1938, 1998), Mậu Ngọ (1978), Mậu Thân (1968).

Ngoài những tuổi trên, những tuổi còn lại xông nhà đều được, tốt ở mức trung bình./.

Related Posts