Tuổi Ngọ Hợp Với Tuổi Gì Năm 2022 Update Moi Nhat 2023Tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022 Nhâm Dần? Xem chi tiết từng …

Tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022 Nhâm Dần? Xem chi tiết từng năm tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022? Cùng Đệm Xinh xem chi tiết màu sắc hợp với từng năm tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần để gia tăng vượng khí cho cuộc sống thêm thuận lợi, may mắn nhé.

tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022

1. Tuổi Ngọ là những năm nào?

Tuổi Ngọ hay còn gọi là tuổi con Ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong 12 con giáp. Theo vòng tròn Can – Chi “Lục Thập Hoa Giáp” (chu kỳ cứ 60 năm lặp lại 1 lần) thì những người tuổi Ngựa sinh vào các năm dưới đây:

  • Bính Ngọ: Những người sinh năm 1906, 1966, 2026 và 2086 – mệnh Thủy.
  • Mậu Ngọ: Những người sinh năm 1918, 1978, 2038 và 2098 – mệnh Hỏa.
  • Canh Ngọ: Những người sinh năm 1930, 1990 và 2050 – mệnh Thổ.
  • Nhâm Ngọ: Những người sinh năm 1942, 2002 và 2062 – mệnh Mộc.
  • Giáp Ngọ: Những người sinh năm 1954, 2014 và 2074 – mệnh Kim.

2. Người sinh tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022?

Từ phân chia nhóm tuổi mà cung mệnh tương ứng trên, có thể thấy không phải người nào tuổi Ngọ đều có chung màu sắc may mắn đại diện, mà phụ thuộc vào cung mệnh của nhóm tuổi. Ngoài ra, màu sắc hợp tuổi còn có thể thay đổi theo từng năm, do tác động của các sao chiếu mệnh. 

Vì thế để bạn đọc biết chính xác tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022, Đệm Xinh chia sẻ phân tích màu sắc hợp/kỵ theo phong thủy ngũ hành và sao chiếu mệnh cho từng tuổi. Bài viết này tập trung vào các tuổi 1954, 1966, 1978, 1990 và 2002, mời các bạn theo dõi:

Giáp Ngọ 1954 

Quý ông, quý bà sinh năm 1954 tuổi Giáp Ngọ, thường gọi là Vận Trung Chi Mã, có nghĩa là Ngựa trong mây, mệnh Kim – Sa Trung Kim (Vàng trong cát).

Tương sinh với mệnh Thổ và mệnh Thủy

Tương khắc với mệnh Mộc và mệnh Hỏa

Cung mệnh nam: cung Khảm

Cung mệnh nữ: cung Cấn

Giáp Ngọ 1954 

Màu sắc hợp/kỵ theo phong thủy ngũ hành

Màu hợp: màu tương sinh thuộc hành Thổ là vàng, nâu vì Thổ sinh Kim, màu tương hợp thuộc hành Kim là trắng, xám, ghi.

Màu kỵ: màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc hành Hỏa vì Hỏa khắc Kim, màu đen, xanh nước biển thuộc Thủy vì Kim sinh Thủy.

Màu chế ngự được: màu xanh lá cây, xanh lục thuộc Mộc vì Kim khắc Mộc.

Màu sắc hợp/kỵ theo sao chiếu mệnh

Bước sang năm 2022, quý ông Giáp Ngọ gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, quý bà tuổi này gặp sao La Hầu chiếu mệnh, trong đó:

Sao Vân Hớn: là trung tinh thuộc hành Hỏa, có quan hệ tương sinh với Mộc, tương khắc với Thủy, Kim, sinh xuất với Thổ và bình hòa với Hỏa. Gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh thì kỵ hành Hỏa và hành Mộc, hợp với các màu hành Thủy và hành Thổ.

Sao La Hầu: là hung tinh thuộc hành Kim, có quan hệ tương sinh với Thổ, tương khắc với Hỏa, Mộc, sinh xuất với Thủy và bình hòa với Kim. Gặp sao La Hầu chiếu mệnh thì kỵ dùng màu thuộc hành Thổ và hành Kim, hợp dùng màu hành Hỏa và hành Thủy.

Tuổi Giáp Ngọ 1954 hợp màu gì năm 2022?

Màu sắc may mắn cho quý ông Giáp Ngọ 1954 trong năm Nhâm Dần: màu nâu, vàng đậm, vàng đất.

Màu sắc may mắn cho quý bà Giáp Ngọ 1954 trong năm Nhâm Dần: màu đỏ, hồng, tím, cam, đen, xanh nước biển.

Tham khảo: Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 năm 2022 chi tiết: Sức khỏe, gia đạo, vận hạn

Bính Ngọ 1966

Người sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ, thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, có nghĩa là Ngựa chạy trên đường, mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy (Nước trên trời).

Tương sinh với mệnh Mộc và mệnh Kim.

Tương khắc với mệnh Thổ và mệnh Hỏa.

Cung mệnh nam: cung Đoài

Cung mệnh nữ: cung Cấn

Bính Ngọ 1966

Màu sắc hợp/kỵ theo phong thủy ngũ hành

Màu hợp: màu tương sinh thuộc hành Kim là trắng, xám, ghi vì Kim sinh Thủy, màu tương hợp thuộc hành Thủy là đen, xanh nước biển.

Màu kỵ: màu vàng, nâu thuộc Thổ vì Thổ khắc Thủy, màu xanh lá cây, xanh lục thuộc Mộc vì Thủy sinh Mộc.

Màu chế ngự được: màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc Hỏa vì Thủy khắc Hỏa.

Màu sắc hợp/kỵ theo sao chiếu mệnh

Bước sang năm 2022 Nhâm Dần, nam mạng tuổi Bính Ngọ 1966 gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, nữ mạng tuổi này gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Trong đó:

Sao Thủy Diệu là cát tinh thuộc hành Thủy, chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với Kim, tương khắc với Thổ, Hỏa, sinh xuất với Mộc và bình hòa với Thủy. Sao này hợp các màu trắng, xám, ghi, vàng ánh kim thuộc hành Kim, màu đen, xanh nước biển thuộc hành Thủy, đồng thời kỵ các màu vàng, nâu thuộc hành Thổ, màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc Hỏa và màu xanh lá cây thuộc Mộc.

Sao Mộc Đức là phúc tinh thuộc Mộc, chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với Thủy, tương khắc với Kim, Thổ, sinh xuất với Hỏa và bình hòa với Mộc. Sao này kỵ màu trắng, xám, ghi, ánh kim thuộc hành Kim và màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc hành Hỏa. Mộc Đức tinh lại hợp các màu đen, xanh nước biển thuộc hành Thủy và màu xanh lá cây thuộc hành Mộc.

Tuổi Bính Ngọ 1966 hợp màu gì năm 2022?

Kết hợp màu sắc hợp/kỵ theo ngũ hành và sao chiếu mệnh có thể kết luận được tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022 đối với người tuổi này:

Màu sắc may mắn trong năm 2022 của nam Bính Ngọ: màu trắng, bạc, xám, vàng ánh kim, đen, xanh nước biển.

Màu sắc may mắn trong năm 2022 của nữ Bính Ngọ: màu đen, xanh nước biển.

Mậu Ngọ 1978

Nam, nữ sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ, thường gọi là Cứu Nội Chi Mã, có nghĩa là Ngựa trong chuồng, mệnh Hỏa – Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời).

Tương sinh với mệnh Thổ và mệnh Mộc

Tương khắc với mệnh Kim và mệnh Thủy

Cung mệnh nam: Tốn

Cung mệnh nữ: Khôn

Mậu Ngọ 1978

Màu sắc hợp/kỵ theo phong thủy ngũ hành

Màu hợp: màu tương sinh thuộc Mộc là xanh lá cây, xanh lục vì Mộc sinh Hỏa, màu tương hợp thuộc Hỏa là đỏ, hồng, tím, cam.

Màu kỵ: màu đen, xanh nước biển thuộc thủy vì Thủy khắc Hỏa, màu vàng, nâu thuộc Thổ vì Hỏa sinh Thổ.

Màu chế ngự được: màu trắng, xám, ghi thuộc Kim vì Hỏa khắc Kim.

Màu sắc hợp/kỵ theo sao chiếu mệnh

Tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022 với người sinh năm Mậu Ngọ không chỉ xem qua ngũ hành mà còn phải xem sao chiếu mệnh của nam, nữ tuổi này trong năm Nhâm Dần. Theo đó, trong năm này, nam mạng Mậu Ngọ gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, nữ mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh.

Sao Mộc Đức: Là phúc tinh thuộc Mộc, có quan hệ tương sinh với Thủy, tương khắc với Kim, Thổ, sinh xuất với Hỏa và bình hòa với Mộc. Sao này kỵ màu thuộc hành Kim và hành Hỏa, hợp với màu thuộc hành Thủy và hành Mộc.

Sao Thủy Diệu: là cát tinh thuộc Thủy, có quan hệ tương sinh với Kim, tương khắc với Thổ, Hỏa, sinh xuất với Mộc và bình hòa với Thủy. Sao này kỵ màu thuộc hành Thổ, hành Hỏa và hành Mộc, hợp màu thuộc hành Kim và hành Thủy.

Tuổi Mậu Ngọ 1978 hợp màu gì năm 2022?

Màu sắc may mắn trong năm Nhâm Dần của nam Mậu Ngọ: màu xanh lá cây thuộc Mộc

Màu sắc may mắn trong năm Nhâm Dần của nữ Mậu Ngọ: màu trắng, xám, ghi thuộc Kim

Canh Ngọ 1990 

Người sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, thường gọi là Thất Lý Chi Mã, có nghĩa là Ngựa trong nhà, mệnh Thổ – Lộ Bàng Thổ (Đất ven đường).

Tương sinh với mệnh Hỏa và mệnh Kim

Tương khắc với mệnh Mộc và mệnh Thủy

Cung mệnh nam: cung Khảm

Cung mệnh nữ: cung Cấn

Canh Ngọ 1990 

Màu sắc hợp/kỵ theo phong thủy ngũ hành

Màu hợp: màu tương sinh thuộc Hỏa là đỏ, hồng, tím, cam vì Hỏa sinh Thổ, màu tương hợp thuộc Thổ là vàng, nâu.

Màu kỵ: màu xanh lá cây, xanh lục thuộc Mộc vì Mộc khắc Thổ, màu trắng, xám, ghi thuộc Kim vì Thổ sinh Kim.

Màu chế ngự được: màu đen, xanh nước biển thuộc Thủy vì Thổ khắc Thủy.

Màu sắc hợp/kỵ theo sao chiếu mệnh

Bước sang năm Nhâm Dần 2002, người tuổi Canh Ngọ gặp sao Vân Hớn (đối với nam) và sao La Hầu (đối với nữ) chiếu mệnh, trong đó:

Sao Vân Hớn: là trung tinh thuộc hành Hỏa, có quan hệ tương sinh với Mộc, tương khắc với Thủy, Kim, sinh xuất với Thổ và bình hòa với Hỏa. Gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh thì kỵ hành Hỏa và hành Mộc, hợp với các màu hành Thủy và hành Thổ.

Sao La Hầu: là hung tinh thuộc hành Kim, có quan hệ tương sinh với Thổ, tương khắc với Hỏa, Mộc, sinh xuất với Thủy và bình hòa với Kim. Gặp sao La Hầu chiếu mệnh thì kỵ dùng màu thuộc hành Thổ và hành Kim, hợp dùng màu hành Hỏa và hành Thủy.

Tuổi Canh Ngọ 1990 hợp màu gì năm 2022?

Từ màu sắc hợp/kỵ theo phong thủy ngũ hành và sao chiếu mệnh có thể kết luận tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022 đối với người sinh vào năm Canh Ngọ 1990:

Với nam: màu vàng, nâu, đen, xanh nước biển

Với nữ: màu đỏ, hồng, tím cam, đen, xanh nước biển.

Xem thêm: Xem tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 năm 2022 Nhâm Dần chi tiết

Nhâm Ngọ 2002 

Các bạn trẻ sinh năm 2002 tuổi Nhâm Ngọ, thường gọi là Quân Trung Chi Mã, có nghĩa là Ngựa chiến, mệnh Mộc – Dương Liễu Mộc (gỗ cây dương liễu).

Tương sinh với mệnh Thủy và mệnh Hỏa

Tương khắc với mệnh Kim và mệnh Thổ

Cung mệnh nam: cung Đoài

Cung mệnh nữ: cung Cấn

Nhâm Ngọ 2002 

Màu sắc hợp/kỵ theo phong thủy ngũ hành

Màu hợp: màu tương sinh thuộc hành Thủy là đen, xanh nước biển vì Thủy sinh Mộc, màu tương hợp thuộc Mộc là xanh lá cây, xanh lục.

Màu kỵ: màu trắng, xám, ghi thuộc Kim vì Kim khắc Mộc, màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc Hỏa vì Mộc sinh Hỏa.

Màu chế ngự được: màu vàng, nâu thuộc hành Thổ vì Mộc khắc Thổ.

Màu sắc hợp/kỵ theo sao chiếu mệnh

Trong năm mới 2022 Nhâm Dần, nam mạng tuổi Nhâm Ngọ 2002 gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, trong khi nữ tuổi này gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh.

Sao Thủy Diệu: là cát tinh thuộc hành Thủy, chiếu theo ngũ hành thì có quan hệ tương sinh với Kim, tương khắc với Thổ, Hỏa, sinh xuất với Mộc và bình hòa với Thủy. Sao này hợp màu trắng, bạc, vàng ánh kim thuộc hành Kim, màu đen, xanh da nước biển thuộc hành Thủy, kỵ màu thuộc hành Thổ, hành Hỏa và hành Mộc.

Sao Mộc Đức: là phúc tinh thuộc hành Mộc, chiếu theo ngũ hành thì có quan hệ tương sinh với Thủy, tương khắc với Kim, Thổ, sinh xuất với Hỏa và bình hòa với Mộc. Sao này kỵ màu thuộc hành Kim và hành Hỏa, hợp các màu thuộc hành Thủy và hành Mộc.

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 hợp màu gì năm 2022?

Từ phân tích màu sắc hợp/kỵ theo sao chiếu mệnh và theo phong thủy ngũ hành, ta có:

Màu sắc may mắn nhất với nam Nhâm Ngọ 2002 trong năm 2022: màu đen, xanh nước biển.

Màu sắc may mắn nhất với nữ Nhâm Ngọ 2002 trong năm 2022: màu đen, xanh nước biển, xanh lá cây.

3. Hiểu hơn về người tuổi Ngọ

Bên cạnh tìm hiểu tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022, nếu bạn có người quen hoặc “ý trung nhân” của bạn là người tuổi Ngọ thì nên tìm hiểu thêm tính cách của họ để có cách giao tiếp, nói chuyện phù hợp. Hay nếu chính bạn là người tuổi Ngọ, có thể tham khảo thêm tử vi tổng quan trong năm 2022 để biết năm nay bạn gặp vận tốt, vận xui như thế nào nhé.  

Tính cách người tuổi Ngọ

Đa phần những người tuổi Ngọ, nếu sinh vào ban ngày thì sẽ có cá tính mãnh liệt hơn so với người được sinh vào ban đêm.

Người tuổi Ngọ tôn thờ độc lập, quý trọng tự do. Họ không chịu được sự tù túng, không gian nhỏ hẹp và không thích sự ràng buộc. Họ thường không được đánh giá cao về tính kiên nhẫn.

Người sinh năm Ngọ thường có ý chí “ngao du thiên hạ” và tự thân vận động ngay từ khi còn trẻ. Họ không ngại vất vả lao động để đạt được mục tiêu lý tưởng đó của mình.

Tuổi Ngọ khó mà chịu an phận, không thể ở yên một chỗ quá lâu. Tuy nhiên, họ lại có tính kiên định và trung thành với thứ/người mà họ trân trọng và tôn quý.

Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, người sinh tuổi này không ngại đối diện với gian khó. Họ thường sẵn sàng xông pha, lăn xả và luôn tràn đầy dũng khí.

Đa số người tuổi Ngọ có phong thái hoạt bát, hài hước, tốt bụng và mau miệng. Họ dễ kết bạn, mặc dù khá thẳng tính. Nhìn chung cuộc đời của các Ngọ thường có rất nhiều bạn bè.

Tuy nhiên, người tuổi Ngọ thỉnh thoảng gặp sai lầm và thất bại vì tính “cả thèm chóng chán”. Như đã nhắc ở trên, họ không được đánh giá cao về tính kiên nhẫn. Nên đôi lúc họ nóng vội tìm đến với cái mới và vuột mất cơ hội tốt.

Tuổi Ngọ thường rất cứng đầu và bướng bỉnh, nhất là với những gì họ cho là đúng. Họ còn dễ thay đổi tâm trạng khiến người xung quanh rơi vào lúng túng, hoang mang.

Người tuổi Ngọ dễ có sức hấp dẫn với người khác giới. Gu thẩm mỹ của họ thường được đánh giá cao, mặc dù không cần quá cố gắng trau chuốt,  chạy theo mốt hay tỏ ra sành điệu.

Sức khỏe của tuổi Ngọ khá tốt, nhưng nếu rơi vào cảm giác tù túng lâu ngày thì họ sẽ dễ bị ốm bệnh.

Người tuổi này hợp với các công việc liên quan đến giao tiếp, đi nhiều, các công việc ngoài trời, hay thiên về vận động cũng rất phù hợp.

Xem thêm: Xem tử vi tuổi Ngọ: Vận mệnh – Sự nghiệp – Tài vận – Gia đạo

Tổng quan tử vi người tuổi Ngọ năm 2022 Nhâm Dần

2022 Nhâm Dần được đánh giá sẽ là năm cát lành với những người sinh vào năm Ngọ. Được nhiều phúc tinh, cát tinh chiếu mệnh nên người tuổi này dễ gặp may mắn trên nhiều phương diện, vượng khí gia tăng, báo hiệu một năm hanh thông, thuận lợi.

Về công việc

Công danh sự nghiệp năm nay có cơ hội thăng tiến. Người đi làm ăn xa hay làm trong lĩnh vực ngoại giao dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành quả như ý. Người đang đi học thì đạt thành tích thi cử tốt.

Người làm công ăn lương tuổi Ngọ trong năm này dễ được cấp trên đánh giá cao, cân nhắc quyết định tăng lương thưởng nhờ sự lăn xả, cống hiến.

Người tự chủ kinh doanh buôn bán tuổi Ngọ trong năm nay cũng thuận buồm xuôi gió. Năm nay thích hợp cho những Ngọ nào có ý định khởi nghiệp.

Tuy nhiên, do tác động của hung tinh Quan Phù mà các bản mệnh tuổi Ngọ vẫn cần phải đề phòng hiềm khích thị phi nơi làm việc, tránh đôi co cãi vã nhiều với đồng nghiệp, chọn đối tác làm ăn thì nên xem xét kỹ lưỡng.

Về tài lộc

Tài vận của người tuổi Ngọ trong năm 2022 hanh thông hơn hẳn so với năm trước. Việc kiếm tiền thuận lợi hơn, ít gặp bất trắc nên mưu sự dễ thành, nguồn thu có thể nói là đáng kể.

Nhiều người bên cạnh công việc chính còn làm thêm nhiều dự án khác, nhất là tham gia đầu tư nên nguồn thu trái tay cũng rất ổn. Vì thế mà cuộc sống bớt vất vả, chi tiêu có phần mạnh tay hơn.

Về tình duyên

Bước sang năm 2022, người sinh tuổi Ngọ có vận quý nhân vượng, tình duyên được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là người còn độc thân.

Người đã có gia đình thì đời sống hôn nhân viên mãn, tiền tài ổn định nên có thể cùng nhau đi du lịch để tăng hòa khí, vun vén thêm cho tình cảm lứa đôi.

Sức khỏe

Năm nay người tuổi Ngọ ít mắc các bệnh nghiêm trọng, thỉnh thoảng mắc ốm vặt nhưng mau lành.

Tuy nhiên, do tác động của hung tinh Bạch Hổ, các bản mệnh cần chú ý vấn đề đi lại, phòng họa đổ máu, hạn chế sử dụng các vật nhọn sắc đề phòng thương tổn.

Trên đây là thông tin tuổi Ngọ hợp màu gì năm 2022 và một số thông tin khác liên quan đến tính cách, tử vi tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần, được Đệm Xinh tổng hợp từ các nguồn phong thủy/tử vi uy tín. Hy vọng với bài viết chia sẻ này, bạn đọc sẽ hiểu hơn về màu sắc may mắn hợp với người tuổi Ngọ để biết nên sắm bộ chăn ga gối đệm mới nào cho phòng ngủ của mình và gia đình.

Tử vi tuổi Ngọ 2022: Một năm cát lành, tiền vào như nước

Tử vi tuổi Ngọ 2022: Một năm cát lành, tiền vào như nước

TPO – Bước sang năm Nhâm Dần, tử vi tuổi Ngọ cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Tổng quan tử vi tuổi Ngọ năm 2022

Nhâm Dần được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Tình duyên tuổi Ngọ trong năm nay khá ôn hoà, gia đạo đón hỷ tín thêm con thêm cháu hoặc tin vui từ xa đưa tới.

Sức khỏe tuổi Ngọ năm Nhâm Dần không có gì quan ngại, ốm đau dễ gặp thầy gặp thuốc, nhanh chóng lành bệnh.

Công việc

Năm nay, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Dù là làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt.

Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ.

Có điều trong năm vẫn có điềm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh Quan Phù. Đương số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc.

Tài lộc

Sang năm Nhâm Dần, tài lộc tuổi Ngọ hanh thông hơn hẳn so với năm 2021. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trúc trắc, vất vả như trước. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Mức độ tiêu hao tiền bạc trong năm không quá nhiều, thu chi cân đối, đương số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới.

Tình duyên

Trong năm có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mạng dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng.

Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng. Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm. Nên tiến hành vào nửa đầu năm, mọi việc dễ bề suôn sẻ.

Các cặp vợ chồng khó tránh mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn mọi chuyện sẽ êm thấm. Trong năm có hỷ tín, thêm con thêm cháu hoặc tin vui từ xa đưa tới. Sinh con năm 2022 là điềm cát lợi, đương số có thể cân nhắc.

Sức khỏe

Tử vi tuổi Ngọ năm 2022 cho thấy đương số có sức khoẻ khá tốt, không mắc các bệnh nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc, mau lành.

Tuy nhiên luôn có Bạch Hổ hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Ngọ vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu, thương tổn.

Ngoài ra, nam mệnh tuổi Ngọ chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là vào các tháng 4, 5 và 6 âm lịch. Đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá…, những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu.

Nữ mệnh tuổi Ngọ chú ý các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém, đầy bụng…

Tử vi tuổi Ngọ năm 2022 theo từng năm sinh

Tử vi 2022 tuổi Bính Ngọ– sinh năm 1966

Năm Nhâm Dần với tuổi Bính Ngọ khá cát lành và khởi sắc trên nhiều phương diện đặc biệt là về tài lộc. Không chỉ Chính Tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở Thiên Tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, vì tiền bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh.

Phương diện tình cảm trong năm 2022 khá ổn định. Gia đạo êm ấm, hòa thuận, vui vẻ, không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn.

Tử vi 2022 tuổi Mậu Ngọ– sinh năm 1978

Trong năm 2022, vận khí của người tuổi Mậu Ngọ không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng.

Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế cảm xúc của mình. Giai đoạn này cũng bắt đầu thời kỳ mãn kinh, nên cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều, nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt.

Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan.

Tử vi 2022 tuổi Canh Ngọ– sinh năm 1990

Cuộc sống của người tuổi Canh Ngọ rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong năm 2022. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc.

Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn.

Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu – chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt kẻo thất thu rất nhanh.

Tử vi 2022 tuổi Nhâm Ngọ– sinh năm 2002

Năm 2022, đa phần các bạn tuổi Nhâm Ngọ vẫn đang trong độ tuổi đi học, chưa có nguồn thu nhập riêng, dù có đi làm cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhìn chung chưa có nhiều đột phá.

Một số bạn có thể tranh thủ các kỳ nghỉ để đi làm thêm, nhưng quá trình tìm việc nhất định phải thật cẩn thận bởi nguy cơ bị lừa gạt, lợi dụng khá lớn.

Phương diện học tập cũng không quá lý tưởng. Bạn cảm thấy thiếu động lực và rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài khiến đầu óc mất tập trung.

Có bạn lại chểnh mảng việc học do dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương, hẹn hò. Đây là vấn đề cần hết sức tiết chế, việc học vẫn là mục tiêu quan trọng mà bạn cần hướng tới trong tương lai gần.

Tử vi 2022 tuổi Giáp Ngọ– sinh năm 2014

Những bạn tuổi Giáp Ngọ đang ở giai đoạn nghịch ngợm và hiếu động, đòi hỏi cha mẹ phải kiên nhẫn hơn nữa trong việc giáo dục trẻ.

Đây cũng là độ tuổi trẻ cần có sự quan tâm và hướng dẫn sát sao của cha mẹ, các bậc huynh không nên vì mải mê công việc mà lơ là việc dạy dỗ, chăm sóc con cái, nếu không sẽ rất dễ khiến quá trình trưởng thành cả về nhận thức và thể chất của trẻ bị thiếu hụt.

Cần chú ý an toàn khi vui đùa, tránh rượt đuổi và nô đùa với các bạn trong lớp, hoặc tham gia một số hoạt động nguy hiểm theo dạng thách đố lẫn nhau, ra ngoài không nên tin tưởng người lạ, nhất là khi có người lạ đưa thức ăn cho mình.

Tử vi tuổi Ngọ 12 tháng trong năm 2022

Tử vi tháng 1/2022: Cát vận lan tỏa, đương số liên tiếp gặp may, công việc làm ăn thuận lợi, được cấp trên giúp đỡ nhiệt tình, mở ra cơ hội thăng tiến.

Tử vi tháng 2/2022: Có điềm tiểu nhân quấy phá, thận trọng trong hợp tác hùn hạp làm ăn. Chú ý các vấn đề về xương khớp hoặc tim mạch.

Tử vi tháng 3/2022: Áp lực công việc nhiều kéo theo một vài mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên tài lộc khá sáng, bù đắp phần nào.

Tử vi tháng 4/2022: Các nguồn thu phụ bắt đầu sinh lời mạnh. Thời điểm đầu tư hoặc đầu cơ lướt sóng khá phù hợp. Tuy nhiên, hết sức thận trọng.

Tử vi tháng 5/2022: Tinh thần bất ổn, đương số dễ xung khắc với người thân hoặc bạn bè. Các mối quan hệ xã giao cũng gặp trắc trở, bất lợi cho công việc.

Tử vi tháng 6/2022: Có cơ hội mở mang công việc làm ăn, tuổi Ngọ tha hồ khai triển ý tưởng mới, hứa hẹn thành công bất ngờ.

Tử vi tháng 7/2022: Đi lại cẩn thận kẻo gặp họa huyết quang hoặc sông nước. Đầu cơ ngắn giai đoạn này dễ thất thu, nên hạn chế.

Tử vi tháng 8/2022: Tử vi tuổi Ngọ 2022 cho thấy, tháng này kinh doanh buôn bán có lộc, làm ăn thuận lợi hơn. Có điều sức khỏe giảm sút, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tử vi tháng 9/2022: Được Tam Hợp quý nhân phù trợ, sự nghiệp hay tiền bạc đều tăng tiến mạnh. Đương số gặp may trên nhiều phương diện.

Tử vi tháng 10/2022: Khả năng cao đương số cân nhắc tới chuyện thay đổi công việc hoặc chỗ ở.

Tử vi tháng 11/2022: Tuổi Ngọ dễ gặp điều tiếng thị phi, thậm chí liên quan kiện tụng gây hao tốn tiền của. Ngoài ra, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc sông nước.

Tử vi tháng 12/2022: Công việc làm ăn không thuận lợi ngay từ đầu, nhưng kiên trì thì kết quả vẫn tốt lành. Trong tháng đề phòng ngộ độc thực phẩm.

*Mọi thông tin trong bài chỉ có tính chất tham khảo!

Tử vi tuổi Tỵ 2022: Bán cát bán hung, đề phòng tiểu nhân

Tử vi 12 con giáp thứ bảy 29/1: Chuột gặp sóng gió, Ngựa nên vị tha trong tình yêu

Một số lưu ý khi mừng tuổi ngày Tết

Đỗ Quyên

Related Posts