Tuổi Tân Dậu Khai Trương Năm 2022 Update 2023Tuổi Tân Dậu 1981 Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Tháng 9 …

Tuổi Tân Dậu 1981 Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Tháng 9, 10, 11, 12/2022

Bài viết Tuổi Tân Dậu 1981 Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Tháng 9, 10, 11, 12/2022 trong tháng 1/2022 thuộc chủ đề về Tử Vi Phong
Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không
nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blog
NVC tìm hiểu Tuổi Tân Dậu 1981 Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Tháng 9, 10, 11, 12/2022 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem
bài : Tuổi Tân Dậu 1981 Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Tháng 9, 10, 11, 12/2022

YouTube video

Xem nhanh

Xem tuổi Tân Dậu mở
hàng khai trương ngày nào tốt?

Trong tháng 9, 10, 11, 12/2022,  xem tuổi Tân
Dậu khai trương bắt đầu vận hành ngày nào tốt?Top 9 Tuổi Tân Dậu Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm 2021 - marvelvietnam.comChọn ngày khai trương mở hàng tuổi Tân Dậu trong
năm mới. Chọn giờ tốt khai trương trong tháng 9, 10,11, 12 năm 2022
hợp tuổi Tân Dậu cầu tài lộc, tài vượng,..trong những tháng cuối năm 2022.

image

1981

1981 (năm Tân
Dậu)

Song Tử:Cung thứ: 3 trong
Hoàng Đạo

Mộc

Thạch lựu Mộc ( Gỗ
thạch Lựu)

Xem ngày khai trương hợp tuổi tốt trong tháng 9 năm 2022

Cùng Xem: Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 - Tử vi trọn đời Nam| Nữ mạng - Nội Thất Xinh

tuổi tân dậu 1981 khai trương ngày nào tốt 2022?

Thứ bảy

3

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (8/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Chủ nhật

4

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (9/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ hai

5

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ tư

7

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (12/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ bảy

10

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Bính Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (15/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ năm

15

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Tân Mùi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (20/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ sáu

16

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (21/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ bảy

17

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (22/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Chủ nhật

18

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (23/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ hai

19

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (24/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ năm

22

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (27/8/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ hai

26

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (1/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ tư

28

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (3/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ năm

29

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (4/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ sáu

30

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Bính Tuất, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (5/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Xem ngày khai trương hợp tuổi tốt trong tháng 10 năm 2022

Sinh năm 1981 mệnh gì? Tuổi Tân Dậu hợp màu gì 2022? - Vua Nệm

tuổi tân dậu 1981 khai trương ngày nào tốt 2022?

Thứ bảy

1

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (6/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Chủ nhật

2

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (7/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ tư

5

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Tân Mão, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (10/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ sáu

7

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (12/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ hai

10

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Bính Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (15/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ ba

11

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (16/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ tư

12

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (17/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ năm

13

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (18/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ sáu

14

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Canh Tý, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (19/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ hai

17

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Quý Mão, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (22/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ tư

19

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (24/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ năm

20

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (25/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ bảy

22

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (27/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Chủ nhật

23

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (28/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ hai

24

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (29/9/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ tư

26

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (2/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Chủ nhật

30

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Bính Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (6/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Xem ngày khai trương hợp tuổi tốt trong tháng 11 năm 2022

Tử vi Tân Dậu 1981 năm Nhâm Dần 2022: Hóa thân thành phượng hoàng

tuổi tân dậu 1981 khai trương ngày nào tốt 2022?

Thứ ba

1

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (8/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ năm

3

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (10/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ hai

7

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (14/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ sáu

11

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (18/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ bảy

12

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (19/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Chủ nhật

13

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (20/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ ba

15

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (22/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ bảy

19

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Bính Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (26/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ tư

23

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Canh Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (30/10/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ hai

28

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (5/11/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Xem ngày khai trương hợp tuổi tốt trong tháng 12 năm 2022

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 | Thế Giới Sofa

tuổi tân dậu 1981 khai trương ngày nào tốt 2022?

Thứ năm

1

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (8/11/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ sáu

2

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (9/11/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ bảy

3

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Canh Dần, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (10/11/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ bảy

10

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (17/11/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ ba

13

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Canh Tý, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (20/11/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ tư

14

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Tân Sửu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (21/11/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ năm

15

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (22/11/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ năm

22

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (29/11/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ sáu

23

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (1/12/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Chủ nhật

25

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (3/12/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

Thứ ba

27

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Giáp Dần, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (5/12/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tốt

Thứ tư

28

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Ất Mão, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (6/12/2022 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tốt

tuổi tân dậu 1981 khai trương ngày nào tốt 2022?

Trên đây là các thông tin về chọn ngày
tốt khai trương tuổi Tân Dậu trong tháng 9, 10, 11, 12/2022 thuộc danh
mục xem ngày tốt khai trương theo
tuổi.
Các kết quả phù hợp với nghi vấn: ngày khai
trương cho tuổi Tân Dậu 1981 năm 2022, trong tháng
9, 10, 11, 12/2022 tuổi Tân Dậu khai trương ngày nào tốt?

YouTube video

✅ Mọi người cũng xem : căn duyên tiền định tuổi bính thìn

Các câu hỏi về Tuổi Tân Dậu 1981

Sinh năm 1981 bao nhiêu tuổi?

Sinh năm 1981 bao nhiêu tuổi ? Sinh năm 1981 năm nay 41 tuổi · Năm 1981 Ɩà năm Tân Dậu , tức Ɩà năm con Gà .Sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu hợp tuổi nào? chọn vợ chồng, đối tác – Đá quý Việt Nam

tuổi tân dậu 1981 khai trương ngày nào tốt 2022?

xem thêmXem chi tiết: Sinh năm 1981 bao nhiêu tuổi

Tân Dậu 1981 vào năm 2022 có phạm tam tai?

=> Theo cách tính tam tai thì tuổi Tân Dậu, hạn tam tai sẽ vào các năm Hợi, Tý, Sửu, do đó 2022 (Nhâm Dần) là năm không thuộc hạn tam tai.

xem thêmXem chi tiết: Xem tuổi Tân Dậu 1981 vào năm 2022 có phạm tam tai

Sinh năm 1981 hợp màu gì?

Với người sinh năm 1981 hợp với màu sắc như: Màu xanh nõn chuối, xanh lá cây hoặc Màu xanh dương, Màu đen, Màu xanh nước biển. Dựa vào trên chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn màu sắc nội thất cho người sinh năm 1981 phải không nào. Tuổi Tân Dậu nên tránh các màu nội thất như: Màu xám, màu trắng, màu ghi.

xem thêmXem chi tiết: Sinh năm 1981 hợp màu gì

Tuổi Tân Dậu Hợp Với Nghề Gì Nhất?

Vì là có bản mệnh là Mộc nên họ  ưu tiên lựa chọn những nghề nghiệp và lĩnh vực kinh doanh thuộc hành Mộc để có được may mắn lớn nhất. Cụ thể, những công việc mà họ nên làm ở đây là: Nghề chế tác, buôn bán các sản phẩm từ gỗ, mây tre đan như bàn ghế, giường tủ. Nghề nông như trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng hay kỹ sư nông nghiệp. Bác sĩ Đông y. Nghề sản xuất, phân phối vật liệu xây dựng như xi măng, cát sỏi, gạch đá,.. Nhà nghiên cứu động thực vật. Sản xuất, buôn bán vải vóc, tơ lụa, hương liệu. Nghề có tính giáo dục cao như giáo viên, biên soạn sách, xuất bản.

xem thêmXem chi tiết: Tuổi Tân Dậu Hợp Với Nghề Gì

Tranh phong thủy hợp tuổi Tân Dậu 1981?

Các mẫu tranh phòng khách mệnh Mộc hợp với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 đó là tranh thảo nguyên xanh, tranh rừng cây bãi cỏ, tranh hoa lá, tranh tứ quý bốn mùa, tranh phong cảnh rừng cây, tranh phong cảnh thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp, tranh hoa lá, cỏ cây

xem thêmXem chi tiết: Tranh phong thủy hợp tuổi Tân Dậu 1981

Sinh năm 1981 hợp số nào?

Số hợp mệnh cung sinh: Người sinh năm 1981 là người mệnh Mộc, tương ứng với đó, con số may mắn là 3, 4. Theo ngũ hành tương sinh: Thủy sinh Mộc nên người sinh năm 1981 nên chọn các con số mệnh Thủy là 0, 1.

xem thêmXem chi tiết: Sinh năm 1981 hợp số nào

Sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu hợp hướng nào?

Sinh năm 1981 hợp hướng nào? Người tuổi Tân Dậu 1981 hợp với các hướng: Đông, Đông Nam, Đông Bắc, Tây, Tây Nam, Tây Bắc. Mua đất, làm nhà theo những hướng nào gia chủ sẽ được những hướng đẹp. Tránh được vận hạn xấu, mang đến nhiều may mắn trong cuộc sống.Tử vi trọn đời tuổi Tân Dậu nữ mạng sinh năm 1981, 1921, 2041

tuổi tân dậu 1981 khai trương ngày nào tốt 2022?

xem thêmXem chi tiết: Sinh năm 1981 hợp hướng nào

Tuổi Tân Dậu xăm hình gì thì hợp?

Với những đặc điểm về tính cách như thế thì những chủ đề hình xăm thích hợp sẽ là biển cả, đại dương, thuyền buồm, rồng nước, sóng thần, cá mập, cá chép… Những mẫu hình xăm tượng trưng cho sự mạnh mẽ, năng động vì thế sẽ rất thích hợp với nam giới.

xem thêmXem chi tiết:  Tuổi Tân Dậu 1981 nên xăm hình gì

Tân Dậu 1981 Hợp Xe Màu Gì?

Chủ xe tuổi Tân Dậu 1981 thuộc mệnh Mộc, nên phải chọn các màu xe như đen, xanh dương để tương sinh nhất với mệnh. Theo các nhà Phong thủy học, Ngũ Hành là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới những công việc quan trọng trong đời người như xây nhà, mua xe.

xem thêmXem chi tiết: Tân Dậu 1981 Hợp Xe Màu Gì

 Cây hợp tuổi tân dậu năm 1981 mang tới tài lộc và may mắn?

Người tuổi Tân Dậu 1981 nên bày trên bàn ghế làm việc hoặc để ở góc cạnh văn phòng của họ 1 số loại hoa lá cây cảnh như: Cây phát tài – phát lộc, lộc vừng, thiên tuế, vạn tuế, sung, thanh tâm, ngọc ngân, kim ngân, tình yêu cẩm tú cầu, lưu ly, dậu đổ bình leo, hoa hồng xanh

xem thêmXem chi tiết: Cây hợp tuổi tân dậu năm 1981

Chọn hướng nhà tuổi Tân Dậu 1981 rước tài lộc?

Người tuổi Tân Dậu 1981 hợp với các hướng: Đông, Đông Nam, Đông Bắc, Tây, Tây Nam, Tây Bắc. Mua đất, làm nhà theo những hướng nào gia chủ sẽ được những hướng đẹp. Tránh được vận hạn xấu, mang đến nhiều may mắn trong cuộc sống. Cung Sinh khí: giúp gia chủ thăng quan phát tài, tạo tài lộc và gây dựng được danh tiếng.

xem thêmXem chi tiết: hướng nhà tuổi Tân Dậu 1981

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Tuổi Tân Dậu 1981 Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Tháng 9, 10, 11, 12/2022
hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ
giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết 1981 khai trương ngày nào tốt ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết 1981 Tuổi Tân Dậu 1981 Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Tháng 9, 10, 11, 12/2022 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết 1981 khai trương ngày nào tốt rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về Tuổi Tân Dậu 1981

Phong thủy nhà ở cho người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 | Thế Giới SofaSinh năm 1981 tuổi Tân Dậu hợp tuổi nào? chọn vợ chồng, đối tác – Đá quý Việt NamCác hình ảnh về 1981 khai trương ngày nào tốt đang được Blog NVC
Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư
lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail
ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm báo cáo về 1981 khai trương ngày nào tốt tại
WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin về 1981 khai trương ngày nào tốt
từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

KEY: tuổi tân dậu 1981 khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi dậu khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi tân dậu ngày hôm nay, xem ngày tốt tháng 1 năm 2022, tuổi tân dậu năm 2021, xem ngày tốt xấu trong tháng.

 • About
 • Latest Posts

Hằng Nguyễn

Latest posts by Hằng Nguyễn (see all)

Xem ngày tốt khai trương, mở hàng đầu năm 2022 tuổi Tân Dậu

Coi ngày đẹp hợp tuổi mở hàng đầu năm 2022 cho tuổi Tân Dậu

Chọn ngày tốt khai trương, mở hàng đầu năm 2022 cho tuổi Tân Dậu là điều vô cùng cần thiết bởi nó có ảnh hưởng tới quá trình vận hành, kinh doanh sau này của gia chủ tuổi Tân Dậu. Bởi theo quan niệm và kinh nghiệm của người xưa thì ngày đầu tiên mở hàng trong năm được thuận lợi thì cả năm mới được suôn sẻ và ngược lại.Vậy, gia chủ tuổi Tân Dậu năm 2022 khai trương ngày nào tốt, chọn người mở hàng hợp tuổi ra sao? 

I. Tử vi Tuổi Tân Dậu khai trương ngày nào tốt 2022

– Thiên can: Thiên can của tuổi là Tân (hành Kim) gặp năm 2022 có can Nhâm (hành Thủy) là mối quan hệ sinh xuất. Đây là một năm tiền bạc đầu tư nhiều cho các công việc làm ăn hay kinh doanh. Trong năm người tuổi này cũng có thể mở mang thêm công việc.

– Địa chi: Xem tuổi mở hàng cho tuổi Tân Dậu năm 2022 xét thấy địa chi Dậu gặp năm 2022 chi Dần là quan hệ Bình Hòa. Trong năm này người tuổi Dậu công việc không nhiều thay đổi, chi tiêu tiền bạc cho các công việc nhưng cơ bản tiền làm ra đủ cho chi tiêu.

– Ngũ hành: Bản mệnh của người tuổi này là Mộc gặp Kim của năm Nhâm Dần là Tương Khắc: Xấu: Theo đó đây là năm với chuyển biến không tốt về sức khỏe, công việc và tài lộc cho người bản mệnh Mộc. Ngoài ra cũng không nên đầu tư, chăn nuôi gia súc.

Kết luận: Luận tuổi mở hàng đầu năm 2022 cho tuổi Tân Dậu nhìn chung đây là năm có khá nhiều bất lợi, thử thách có thể xảy ra trong vận trình của tuổi Tân Dậu 1981 trong năm 2022. Công việc chủ về khó khăn hoặc không có thay đổi gì đặc biệt. Tiền bạc làm ra đủ ở mức chi tiêu, các món đầu tư hầu như không mang lại kết quả như ý. Gia chủ có thể hóa giải, tiêu trừ bớt những tác động tiêu cực này cũng như gia tăng thêm phúc khí cho bản mệnh bằng cách chọn người mở hàng hợp tuổi. Đây là tập tục quen thuộc của người dân Việt Nam và được giới làm ăn kinh doanh cực kỳ coi trọng. 

Quan niệm dân gian cho rằng, Chọn tuổi mở hàng cho tuổi 1981 năm 2022 là người có sức ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh buôn bán, tài lộc của cả năm. Nếu gặp được người hợp tuổi gia chủ thì coi như năm đó có tài lộc, hanh thông, làm gì cũng đạt. Ngược lại, nếu mở hàng đầu năm gặp người không hợp tuổi thì có thể là nguồn cơn của nhiều điều kém may mắn trong công việc kinh doanh của năm đó. Chính vì vậy, tuổi Tân Dậu 1981 không được bỏ qua việc chọn người hợp tuổi mở hàng trong năm 2022 sắp tới.

Bảng tra tử vi 2022

Nhập đúng năm sinh âm lịch


 

II. Những tuổi tốt để mở hàng đầu năm 2022 tuổi Tân Dậu

1. Xem tuổi mở hàng cho 1981 năm 2022 dựa vào yếu tố nào?

– Ngũ hành bản mệnh: gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 nên chọn người mở hàng có ngũ hành bản mệnh tương sinh hoặc tương trợ với bản mệnh của mình và với ngũ hành của năm. Các mối quan hệ này sẽ hỗ trợ, thúc đẩy vận trình của gia chủ thêm hanh thông, công việc được như ý, làm ăn buôn bán có lời.

– Thiên can của tuổi mở hàng đầu năm 2022 cho tuổi Tân Dậu: người mở hàng là người phải có thiên can chủ về Bình hòa trở lên với thiên can của gia chủ và năm Nhâm Dần 2022. Không chọn người có thiên can tương xung, tương phá với gia chủ.

– Địa chi của tuổi mở hàng cho tuổi 1981 năm 2022: gia chủ Tân Dậu dựa vào mối quan hệ hợp khắc của 12 địa chi để luận giải. Theo đó, người mở hàng là người có địa chi thuộc mối quan hệ Bình hòa, Tam hợp, Nhị hợp với gia chủ là tốt nhất. Không chọn người có địa chi thuộc Tứ hành xung, Lục xung với tuổi Tân Dậu 1981.
 

2. Các tuổi hợp mở hàng đầu năm 2022 cho tuổi Tân Dậu

2.1. Xem tuổi hợp mở hàng cho Tân Dậu năm 2022 nam mạng

Xét trên phương diện phong thủy thì tuổi Quý Hợi 1983 là tuổi mở hàng hợp nhất với nam mạng tuổi Tân Dậu 1981. Vì tuổi 1983 mệnh Thủy tương sinh ra Mộc của 1981, địa chi Hợi và Dậu chủ về Bình hòa với nhau nên mở hàng sẽ mang lại sự may mắn, kích hoạt tài lộc, mở ra cánh cửa mới đầy cát lợi.

2.2. Chọn người mở hàng cho tuổi Tân Dậu năm 2022 nữ mạng

Nữ tuổi Tân Dậu 1981 cũng nên chọn tuổi 1983 Quý Hợi để đến mở hàng khai trương. Hai tuổi này rất hợp nhau nên nếu kết hợp sẽ giúp tài lộc sinh sôi nảy nở, vận trình của gia chủ ngày càng tốt đẹp, công việc thành công hơn cả sự mong đợi.

III. Xem tuổi mở hàng cho tuổi Tân Dậu năm 2022 tháng nào tốt?

Tuổi Tân Dậu 1981 khai trương vào ngày mùng 8 tháng giêng năm Nhâm Dần 2022 âm lịch là lý tưởng nhất. Trong ngày sẽ có 3 khung giờ tốt để gia chủ tiến hành khai trương, đó là: từ 7h-9h sáng, từ 9h-11h sáng và từ 13-15h chiều. Nếu khai trương được vào thời gian này thì công việc của tuổi Tân Dậu sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ, phát triển vượt trội và thu về thành quả lớn!

IV. Ngày đẹp mở hàng đầu năm 2022 cho tuổi Tân Dậu chi tiết theo 12 tháng

1.Xem ngày mở hàng đầu năm 2022 tuổi Tân Dậu vào tháng 1

 • Mùng 6: Canh Dần 
   

Giờ Tốt: Canh Thìn, Tân Tỵ, Quý Mùi
 

 • Mùng 8: Nhâm Thìn
   

Giờ Tốt: Giáp Thìn, Ất Tị, Mậu Thân, Kỷ Dậu
 

 • Ngày 17: Tân Sửu
   

Giờ Tốt: Quý Tị, Bính Thân

2.Tuổi Tân Dậu khai trương ngày nào tốt năm 2022 vào tháng 2

 • Mùng 6: Canh Thân 
   

Giờ Tốt: Canh Thìn, Tân Tỵ, Quý Mùi
 

 • Ngày 24: Mậu Dần
   

Giờ Tốt: Bính Thìn, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất

3.Ngày đẹp mở hàng năm 2022 cho tuổi Tân Dậu trong tháng 3

 • Mùng 2: Ất Dậu
   

Giờ Tốt: Quý Mùi, Ất Dậu
 

 • Mùng 9: Nhâm Thìn
   

Giờ Tốt: Giáp Thìn, Ất Tị, Mậu Thân, Kỷ Dậu
 

 • Mùng 10: Quý Tị
   

Giờ Tốt: Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ  Mùi, Nhâm Tuất
 

 • Mùng 19: Nhâm Dần
   

Giờ Tốt: Giáp Thìn, Ất Tị, Đinh Mùi
 

 • Ngày 25: Mậu Thân
   

Giờ Tốt: Bính Thìn, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất

4.Ngày khai trương tốt năm 2022 tuổi Tân Dậu trong tháng 4

 • Mùng 8: Tân Dậu
   

Giờ Tốt: Ất Mùi, Đinh Dậu
 

 • Mùng 12: Ất Sửu
   

Giờ Tốt: Tân Tị, Giáp Thân, Ất Dậu
 

 • Ngày 20: Quý Dậu
   

Giờ Tốt: Kỷ Mùi, Tân Dậu

5.Xem ngày khai trương tốt cho tuổi Tân Dậu năm 2022 trong tháng 5

 • Mùng 19: Tân Sửu
   

Giờ Tốt: Quý Tị, Bính Thân, Mậu Tuất
 

 • Mùng 20: Nhâm Dần
   

Giờ Tốt: Giáp Thìn, Ất Tỵ, Đinh Mùi

6.Ngày đẹp mở hàng năm 2022 cho tuổi Tân Dậu trong tháng 6

 • Mùng 2: Giáp Dần
   

Giờ Tốt: Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi
 

 • Mùng 8: Canh Thân
   

Giờ Tốt: Canh Thìn, Tân Tỵ, Quý Mùi
 

 • Mùng 17: Kỷ Tỵ
   

Giờ Tốt: Mậu Thìn, Canh Ngọ, Tân Mùi
 

 • Ngày 20: Nhâm Thân
   

Giờ Tốt: Giáp Thìn, Ất Tỵ, Đinh Mùi
 

 • Ngày 26: Mậu Dần
   

Giờ Tốt: Bính Thìn, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi

7.Xem ngày khai trương hợp tuổi Tân Dậu năm 2022 trong tháng 7

 • Mùng 11: Quý Tỵ
   

Giờ Tốt: Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi
 

 • Mùng 16: Mậu Tuất
   

Giờ Tốt: Đinh Tỵ, Canh Thân, Nhâm Tuất
 

 • Ngày 18: Canh Tý
   

Giờ Tốt: Giáp Thân, Tân Dậu 
 

 • Ngày 25: Đinh Mùi
   

Giờ Tốt:Ất Tị, Mậu Thân

8.Xem ngày khai trương hợp tuổi Tân Dậu vào tháng 8

 • Mùng 10: Tân Dậu
   

Giờ Tốt: Ất Mùi, Đinh Dậu
 

 • Mùng 27: Mậu Dần
   

Giờ Tốt: Canh Thân, Tân Dậu

9.Tuổi Tân Dậu khai trương ngày nào tốt 2022 trong tháng 9

 • Mùng 4: Ất Dậu
   

Giờ Tốt: Quý Mùi, Ất Dậu
 

 • Mùng 24: Ất Tỵ
   

Giờ Tốt: Canh Thìn, Quý Mùi, Bính Tuất

10.Ngày đẹp mở hàng năm 2022 cho tuổi Tân Dậu trong tháng 10

 • Mùng 1: Tân Hợi
   

Giờ Tốt: Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất
 

 • Ngày 9: Kỷ Mùi
   

Giờ Tốt: Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Giáp Tuất
 

 • Mùng 12: Nhâm Tuất
   

Giờ Tốt: Ất Tị, Mậu Thân, Kỷ Dậu
 

 • Mùng 21: Tân Mùi
   

Giờ Tốt: Quý Tỵ, Bính Thân, Mậu Tuất

11.Xem tuổi Tân Dậu khai trương ngày nào tốt vào tháng 11

 • Mùng 21: Tân Sửu
   

Giờ Tốt: Quý Tị, Bính Thân
 

12.Ngày khai trương tốt năm 2022 tuổi Tân Dậu vào tháng 12 

 • Mùng 8: Đinh Tỵ
   

Giờ Tốt: Giáp Thìn, Đinh Mùi
 

 • Mùng 11: Canh Thân
   

Giờ Tốt: Canh Thìn, Quý Mùi
 

 • Mùng 20: Kỷ Tỵ
   

Giờ Tốt: Mậu Thìn, Tân Mùi
 

 • Mùng 26: Ất Hợi
   

Giờ Tốt: Canh Thìn, Quý Mùi, Bính Tuất

V. Những lưu ý khi xem tuổi mở hàng đầu năm 2022 cho tuổi Tân Dậu

Những điểm cần kiêng kỵ cho việc khai trương đầu năm của gia chủ tuổi Tân Dậu được thuận lợi, cả năm kinh doanh hồng phát:

– Mở hàng, khai trương muốn có thêm may mắn, thuận lợi thì cần bổ sung thêm tính dương. Do vậy, kiêng chọn người mở hàng cho tuổi Tân Dậu năm 2022 là nữ giới (phụ nữ thuộc tính âm).

– Người được chọn mở hàng đầu năm cho gia chủ sinh năm 1981 nếu là hai vợ chồng thì nên để người chồng vào trước, thanh toán tiền. Người phụ nữ có thể chọn sản phẩm nhưng nên chọn nhanh chóng.

– Không nhờ người mở hàng phạm xung tứ hành xung mở hàng đầu năm cho gia chủ tuổi Tân Dậu gồm: tuổi Tý, tuổi Ngọ và tuổi Mão. Không chọn những người thiên can Giáp hoặc Ất (Giáp Ngọ, Ất Mão).

– Người chọn tuổi mở hàng cho tuổi 1981 năm 2022 đầu tiên cho gia chủ sinh năm 1981 cũng nên tránh diện những trang phục có màu sắc u ám như trắng hoặc đen. Nên diện những trang phục tươi sáng giúp mang lại may mắn và cho không khí tươi vui.

– Người mệnh Mộc cũng nên tránh nhờ người bản mệnh Kim tới khai trương, mở hàng đầu năm. Bởi Kim khắc Mộc chủ về công việc dễ gặp cản trở hoặc kết quả không được tốt.

Bên cạnh ngày tốt, người mở hàng đầu năm 2022 cho tuổi Tân Dậu thì gia chủ cũng nên xem thêm giờ tốt mở hàng để có thể đón được luồng khí phong thủy tốt, phù trợ tốt nhất cho bản mệnh. Mong rằng dựa vào những thông tin mà chúng tôi cung cấp gia chủ sinh năm 1981 sẽ có những khởi đầu tốt đẹp trong công việc năm 2022, tiền bạc hanh thông, buôn may bán đắt, thuận lợi hơn người.

Xem thêm mở hàng – khai trương năm 2022 nam nữ các tuổi ngay tại:


 

 • Luận giải mở hàng đầu năm 2022 tuổi 1992
 • Luận giải mở hàng đầu năm 2022 tuổi 1993
 • Luận giải mở hàng đầu năm 2022 tuổi 1994

Related Posts