GoldCoast cập nhật tiến độ thi công_18/06/2018
Chủ đầu tư Thanh Yến Group cập nhật những hình ảnh thi công dự án GoldCoast Nha Trang đến ngày 18/06/2018
  • 19/06/2018
  • |
  • 0 lượt xem
GoldCoast cập nhật tiến độ thi công đến tầng 10_30/05/2018
Đến nay, Chủ đầu tư Thanh Yến Group đã và đang thi công dự án GoldCoast Nha Trang đúng tiến độ cam kết với Khách hàng. Những hình ảnh được cập...
  • 31/05/2018
  • |
  • 0 lượt xem