GoldCoast cập nhật tiến độ thi công_18/06/2018
Chủ đầu tư Thanh Yến Group cập nhật những hình ảnh thi công dự án GoldCoast Nha Trang đến ngày 18/06/2018
 • 19/06/2018
 • |
 • 0 lượt xem
GoldCoast cập nhật tiến độ thi công đến tầng 10_30/05/2018
Đến nay, Chủ đầu tư Thanh Yến Group đã và đang thi công dự án GoldCoast Nha Trang đúng tiến độ cam kết với Khách hàng. Những hình ảnh được cập...
 • 31/05/2018
 • |
 • 0 lượt xem
GoldCoast Nha Trang - cập nhật tiến độ thi công ngày 07/05/2018
Những hình ảnh thi công tại công trường dự án GoldCoast Nha Trang đến thời điểm ngày 07/05/2018. Đến thời điểm hiện tại, dự án GoldCoast Nha Trang đ&atil...
 • 07/05/2018
 • |
 • 0 lượt xem
GoldCoast Nha Trang - cập nhật tiến độ thi công ngày 13/04/2018
Dự án GoldCoast Nha Trang hiện đang trong giai đoạn thi công kịp tiến độ. Những hình ảnh thi công cùng đội ngũ công nhân tại công trình Gol...
 • 13/04/2018
 • |
 • 0 lượt xem