Cập nhật tiến độ thi công dự án GoldCoast - 18/03/2018.