GoldCoast Nha Trang - cập nhật tiến độ thi công ngày 07/05/2018

..
GoldCoast Nha Trang - cập nhật tiến độ thi công ngày 07/05/2018
  • 07/05/2018
  • |
  • 0 lượt xem

Những hình ảnh thi công tại công trường dự án GoldCoast Nha Trang đến thời điểm ngày 07/05/2018.

Đến thời điểm hiện tại, dự án GoldCoast Nha Trang đã và đang thi công kịp tiến độ cam kết cùng khách hàng.


Goldcoast Nha Trang