GoldCoast Nha Trang - cập nhật tiến độ thi công ngày 13/04/2018

..
GoldCoast Nha Trang - cập nhật tiến độ thi công ngày 13/04/2018
  • 13/04/2018
  • |
  • 0 lượt xem

Dự án GoldCoast Nha Trang hiện đang trong giai đoạn thi công kịp tiến độ.

Những hình ảnh thi công cùng đội ngũ công nhân tại công trình GoldCoast - cập nhật đến ngày 13/04/2018.


Goldcoast Nha Trang