Tiến độ thi công công trình Goldcoast 11/7/2017 - Hầm B3