Tiến độ thi công công trình Goldcoast 21/6/2017 - Hầm B2