Tiến độ thi công Goldcoast 22/08/2017 - Thi công móng và hầm 3