Ý Nghĩa 78 Lá Bài Tarot Pdf Update Moi Nhat 2023Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot – Giải Mã 78 Lá Bài Tarot

Sách : Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot – Giải Mã 78 Lá Bài Tarot

Ngày nay phương pháp bói bài Tarot đã trở nên phổ biến, bởi sự kỳ diệu của nó trong việc đánh thức trực giác, phản ánh, phân tích vấn đề, làm rõ quyết định, tự nhận thức, phát triển tinh thần, thiền định và bói toán. Các lá bài Tarot sẽ giúp bạn tiếp cận được vào thế giới ẩn sâu bên trong bạn, liên hệ bạn với các vấn đề hàng ngày, khám phá bản thân mình và thấy rõ hơn những thực tế trong cuộc sống.

Một bộ bài Tarot gồm 78 lá, khá tương đồng với bộ bài tây để chơi, gồm 3 loại lá bài: 22 lá Ẩn chính (Trumps), và 56 lá Ẩn phụ gồm 40 lá số (Pips), và 16 lá Hoàng gia (Court). Những lá Ẩn chính mô tả những hình ảnh ẩn dụ về hành trình của gã khờ (The Fool) tới sự giác ngộ. Những lá

Ẩn phụ được chia thành 4 bộ ẩn (suit) là Wands, Cups, Swords và Pentacles. Những lá số thể hiện những ngữ cảnh và trạng thái cảm xúc đặc trưng về mọi thứ diễn ra trong cuộc sáng thường ngày.

Chính vì vậy, cuốn sách “Ý nghĩa các lá bài Tarot – Giải mã 78 lá bài Tarot” thực sự sẽ rất hữu ích với những ai đang nghiên cứu bói bài Tarot, cuốn sách này cung cấp một cách chi tiết phần giải thích ý nghĩa của từng là bài trong 78 Lá Bài Tarot đầy đủ nhất – Với bất kỳ ai quan tâm sử dụng bài Tarot thì phần khó nhất có lẽ là việc giải nghĩa các lá bài. Hãy đọc sách để làm tư liệu hành trang cho mình.

Ý nghĩa các lá bài Tarot – Giải mã 78 lá bài Tarot – Sachhoc.com

[PDF] Ý nghĩa các lá bài Tarot

Ngày nay phương pháp bói bài Tarot đã trở nên phổ biến, bởi sự kỳ diệu của nó trong việc đánh thức trực giác, phản ánh, phân tích vấn đề,
làm rõ quyết định, tự nhận thức, phát triển tinh thần, thiền định và bói
toán. Các lá bài Tarot sẽ giúp bạn tiếp cận được vào thế giới ẩn sâu
bên trong bạn, liên hệ bạn với các vấn đề hàng ngày, khám phá bản thân
mình và thấy rõ hơn những thực tế trong cuộc sống.

Một
bộ bài Tarot gồm 78 lá, khá tương đồng với bộ bài tây để chơi, gồm 3
loại lá bài: 22 lá Ẩn chính (Trumps), và 56 lá Ẩn phụ gồm 40 lá số
(Pips), và 16 lá Hoàng gia (Court). Những lá Ẩn chính mô tả những hình
ảnh ẩn dụ về hành trình của gã khờ (The Fool) tới sự giác ngộ. Những lá
Ẩn phụ được chia thành 4 bộ ẩn (suit) là Wands, Cups, Swords và
Pentacles. Những lá số thể hiện những ngữ cảnh và trạng thái cảm xúc đặc
trưng về mọi thứ diễn ra trong cuộc sáng thường ngày. 

Chính vì vậy, cuốn sách “Ý nghĩa các lá bài Tarot – Giải mã 78 lá bài Tarot” thực sự sẽ rất hữu ích với những ai đang nghiên cứu bói bài Tarot, cuốn sách này cung cấp một cách chi tiết phần giải thích ý nghĩa của từng là bài trong 78 Lá Bài Tarot đầy đủ nhất – Với bất kỳ ai quan tâm sử dụng bài Tarot thì phần khó nhất có lẽ là việc giải nghĩa các lá bài. Hãy đọc sách để làm tư liệu hành trang cho mình.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Kèm theo sách là video xem trực tuyến trên youtube:

1. Lời giới thiệu: Hướng dẫn học Tarot- Giải mã Tarot:

2. Tập 1: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot – Giải mã Tarot (Hướng dẫn học Tarot)

3. Tập 2: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot – Giải mã Tarot (The Fool – The Magician – The High Priestess)


4. Tập 3: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot – Giải mã Tarot (The Empress, The Emperor, The Hierophant)

5. Tập 4: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot – Giải mã Tarot (The Lovers, The Chariot, Strength)

6. Tập 5: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot – Giải mã Tarot (The Hermit, Wheel Of Fortune, Justice)

7. Tập 6: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot – Giải mã Tarot (The Hanging Man, Death, Temperance)

8. Tập 7: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot – Giải mã Tarot (The Hanging Man, Death, Temperance)

9. Tập 8: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot – Giải mã Tarot (The Star, The Moon, The Sun)

10. Tập 9: Ý nghĩa 78 lá bài Tarot – Giải mã Tarot (Judgement, The World)

Related Posts